Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2022 z dne 29. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2022 z dne 29. 7. 2022

Kazalo

2548. Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati nosilec javnega pooblastila za spremljanje stanja kmetijskih tal, stran 7760.

  
Na podlagi drugega odstavka c28.b člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21 in 44/22) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o pogojih, ki jih mora izpolnjevati nosilec javnega pooblastila za spremljanje stanja kmetijskih tal 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa podrobnejše pogoje, ki jih morajo izpolnjevati nosilci javnega pooblastila za spremljanje stanja kmetijskih tal iz zakona, ki ureja kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: nosilec javnega pooblastila za spremljanje stanja kmetijskih tal).
2. člen 
(opravljanje tehničnega svetovanja ali tehničnega preizkušanja ali analiziranja) 
Nosilec javnega pooblastila za spremljanje stanja kmetijskih tal z ustreznimi uradnimi listinami (npr. spričevali, potrdili, dovoljenji, itd.) dokazuje, da je registriran za opravljanje tehničnega svetovanja ali tehničnega preizkušanja ali analiziranja.
3. člen 
(tehnična opremljenost in izpolnjevanje podrobnejših pogojev) 
Nosilec javnega pooblastila za spremljanje stanja kmetijskih tal tehnično opremljenost in izpolnjevanje pogojev za spremljanje stanja kmetijskih tal dokazuje na naslednji način:
1. ima laboratorij za analizo tal in uvedene, preverjene ter dokumentirane analizne metode oziroma postopke za pripravo in analizo kakovosti kmetijskih tal, s katerimi dokazuje, da lahko izvaja analize in druge naloge, za katere je kot nosilec javnega pooblastila za spremljanje stanja kmetijskih tal zadolžen v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo;
2. razpolaga z ustrezno analitsko opremo za spremljanje stanja kmetijskih tal, kar dokazuje s seznamom opreme;
3. je strokovno usposobljen za izvajanje analiz tal, kar dokazuje s seznamom zaposlenih analitikov, njihovo izobrazbo in dokazili izpopolnjevanja na področju analitike tal ter s seznamom analiznih metod;
4. ima redno zaposlene strokovnjake z znanji in izkušnjami s področja vzorčenja ter poznavanjem značilnosti kmetijskih tal, kar dokazuje s seznamom zaposlenih in dokazili o njihovi usposobljenosti;
5. mu v zadnjih treh letih ni bila izrečena pravnomočna obsodba zaradi kršenja temeljnih pravic delavcev in
6. sodeluje v primerjalni laboratorijski shemi za zagotavljanje kakovosti in primerljivosti laboratorijev na področju analitike tal, kar dokazuje s poročili o uspešnosti rezultatov analiz v medlaboratorijski shemi.
4. člen 
(izpolnjevanje pogojev) 
Izpolnjevanje pogojev iz 2. in 3. člena tega pravilnika preverja ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, v postopku izbora nosilca javnega pooblastila za spremljanje stanja kmetijskih tal.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-212/2022/14
Ljubljana, dne 8. julija 2022
EVA 2022-2330-0023
Irena Šinko 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti