Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2022 z dne 13. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2022 z dne 13. 7. 2022

Kazalo

2380. Sklep o imenovanju podžupanje Občine Velike Lašče, stran 7263.

  
Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 34. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06, 6/13, 2/19) izdaja župan Občine Velike Lašče
S K L E P 
o imenovanju podžupanje Občine Velike Lašče 
I. 
Za podžupanjo Občine Velike Lašče se imenuje Branka Purkat, rojena 11. 10. 1952, stanujoča Turjak 77, 1311 Turjak.
II. 
Podžupanja svojo funkcijo opravlja nepoklicno.
III. 
Podžupanja pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere jo župan pooblasti.
IV. 
Podžupanja bo v primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravljala funkcijo županje v času od sprejema sklepa o predčasnem prenehanju mandata in razpisa nadomestnih volitev do izvolitve novega župana.
V. 
Branka Purkat nastopi funkcijo podžupanje Občine Velike Lašče s 6. julijem 2022.
VI. 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0001/2022-1
Velike Lašče, dne 6. julija 2022
Župan 
Občine Velike Lašče 
dr. Tadej Malovrh 

AAA Zlata odličnost