Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2022 z dne 13. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2022 z dne 13. 7. 2022

Kazalo

2375. Aneks št. 1 k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije, stran 7129.

  
Pogodbene stranke:
1. kot predstavniki delodajalcev:
– Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij,
– Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za kmetijstvo, živilsko industrijo in gozdarstvo in
– Zadružna zveza Slovenije in
2. kot predstavniki delojemalcev:
– Sindikat kmetijstva in živilske industrije Slovenije
na podlagi 68. člena Kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije (Uradni list RS, št. 186/21) sklepajo naslednji
A N E K S  Š T.  1 
k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije (Uradni list RS, št. 186/21)
1. člen 
Spremenita se prvi in drugi odstavek točke 2a) Prehrana med delom 2. člena Tarifne priloge, ki se na novo glasita:
(1) Če delodajalec delavcu ne zagotovi prehrane med delom, delavcu pripada povračilo stroškov za prehrano med delom v višini 5,50 € na dan.
(2) Če je prehrana organizirana in delavec iz utemeljenih razlogov takega obroka ne more uživati, delavcu pripada povračilo stroškov za prehrano med delom v višini 5,50 € na dan.
2. člen 
Spremenita se prvi in drugi odstavek točke 2b) Prevoz na delo in z dela 2. člena Tarifne priloge, ki se na novo glasita:
(1) Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela znaša 100% cene javnega prevoza.
(2) Če ni možnosti javnega prevoza, pripada delavcu povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v višini 0,18 € za vsak poln kilometer med prebivališčem in mestom opravljanja dela.
3. člen 
V ostalem delu ostaja Tarifna priloga nespremenjena.
4. člen 
Te spremembe Tarifne priloge pričnejo veljati prvi dan naslednjega meseca po objavi tega Aneksa v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 16. junija 2022
Predstavniki delojemalcev 
Sindikat kmetijstva in živilske industrije Slovenije 
Marjan Vindiš 
predsednik 
 
Predstavniki delodajalcev 
Gospodarska zbornica Slovenije Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij 
mag. Janez Rebec 
predsednik UO 
 
Združenje delodajalcev Slovenije 
Sekcija za kmetijstvo, živilsko industrijo in gozdarstvo 
Gregor Rajšp 
predsednik 
 
Zadružna zveza Slovenije 
Borut Florjančič 
predsednik 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 5. 7. 2022 izdalo potrdilo št. 02047-5/2005-41 o tem, da je Aneks št. 1 k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 2/16.

AAA Zlata odličnost