Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2022 z dne 8. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2022 z dne 8. 7. 2022

Kazalo

2361. Pravilnik o plačilu za delo odgovornega urednika, lektorja, oblikovalca in članov uredniškega odbora občinskega sveta (uradno prečiščeno besedilo – UPB1), stran 7079.

  
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/18 – UPB2) je občinski svet na 20. redni seji dne 22. 6. 2022 sprejel uradno prečiščeno besedilo Pravilnika o plačilu za delo odgovornega urednika, lektorja, oblikovalca in članov uredniškega odbora občinskega sveta, ki obsega:
– Pravilnik o plačilu za delo odgovornega urednika, lektorja, oblikovalca in članov uredniškega odbora občinskega sveta (Uradni list RS, št. 91/20 z dne 26. 6. 2020),
– Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačilu za delo odgovornega urednika, lektorja, oblikovalca in članov uredniškega odbora občinskega sveta (Uradni list RS, št. 199/21 z dne 22. 12. 2021).
Št. 613-0003/2022
Dol pri Ljubljani, dne 22. junija 2022
Župan 
Občine Dol pri Ljubljani 
Željko Savič 
P R A V I L N I K 
o plačilu za delo odgovornega urednika, lektorja, oblikovalca in članov uredniškega odbora občinskega sveta (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) 
1. člen 
Ta pravilnik določa honorarje odgovornega urednika, lektorja, oblikovalca in članov Uredniškega odbora občinskega glasila in cenik oglaševanja v glasilu (komercialnih in malih oglasov).
V tem pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
2. člen 
Odgovornemu uredniku pripada honorar za urejanje občinskega glasila v višini 1.100,00 EUR bruto na vsako izdano številko glasila v rednem obsegu 24 strani. Ob povečanem obsegu je urednik upravičen do proporcionalno višjega plačila, in sicer v višini 40,00 EUR bruto za vsako dodatno stran.
3. člen 
Lektorju pripada honorar za lektoriranje glasila v višini 2,00 EUR bruto po številu lektoriranih standardnih strani, pri čemer ena standardna stran obsega 1500 znakov brez presledkov.
4. člen 
Oblikovalcu pripada 200,00 EUR bruto na posamezno številko glasila rednega obsega 24 strani. Ob povečanem obsegu je oblikovalec upravičen do proporcionalno višjega plačila, in sicer v višini 10,00 EUR bruto za vsako dodatno stran.
5. člen 
V glasilu objavljeni prispevki se ne honorirajo.
6. člen 
Članom uredniškega odbora pripada sejnina skladno s Pravilnikom o plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta, drugih organov občine ter povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 24/14). Odgovornemu uredniku sejnina ne pripada.
7. člen 
Cenik komercialnega oglaševanja v glasilu je določen v prilogi št. 1 tega pravilnika.
8. člen 
Honorarji po tem pravilniku se izplačujejo v skladu z veljavno davčno zakonodajo.
9. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
Priloga 1: Cenik komercialnega oglaševanja
Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačilu za delo odgovornega urednika, lektorja, oblikovalca in članov uredniškega odbora občinskega sveta (Uradni list RS, št. 199/21 z dne 22. 12. 2021) vsebuje naslednjo končno določbo:
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti