Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2022 z dne 8. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2022 z dne 8. 7. 2022

Kazalo

2355. Sklep o lokacijski preveritvi LP 03 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v EUP A 358, stran 7071.

  
Na podlagi 128. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10 in 30/18) ter 11. in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11 in 106/15) je Občinski svet Občine Tolmin na 30. seji dne 30. junija 2022 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi LP 03 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v EUP A 358 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov ID 2902, ki se nanaša na določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za enoto urejanja prostora, ki je v Občinskem prostorskem načrtu Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 78/12), določena z oznako EUP A 358, na zemljiščih s parc. št. 429/15 in 425/2, obe k.o. 2255 Lom.
2. člen 
Obseg in oblika stavbnega zemljišča se za namen gradnje stanovanjskega objekta preoblikujeta tako, kot izhaja iz Elaborata lokacijske preveritve, ki ga je izdelal PROPLAN, Ivanka Kraljić s. p., Kovinarska ulica 9, 8270 Krško, oktober 2021, popravek marec 2022.
3. člen 
Površina stavbnega zemljišča posamične poselitve z oznako A 358 se preoblikuje in poveča na del zemljišč s parc. št. 429/15 in 425/2, obe k.o. 2255 Lom. Povečanje znaša 478,60 m2, kar predstavlja 19,99 % izvorne oblike, tako da nova skupna površina te posamične poselitve znaša 2.872,14 m2.
Natančna oblika ter velikost območja stavbnega zemljišča je določena v elaboratu lokacijske preveritve iz 2. člena tega sklepa.
4. člen 
Ta sklep se vpiše v evidenco lokacijskih preveritev, ki jo Občina Tolmin vodi v skladu s četrtim odstavkom 133. člena ZUreP-2.
Občina Tolmin podatek o spremenjeni obliki in velikosti stavbnega zemljišča vnese v evidenco stavbnih zemljišč, ob naslednjih spremembah in dopolnitvah OPN pa jo ustrezno prikaže v grafičnem prikazu namenske rabe prostora.
Sklep se posreduje Upravni enoti Tolmin in Ministrstvu za okolje in prostor.
5. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-0159/2021
Tolmin, dne 1. julija 2022
Podžupanja 
Občine Tolmin 
v funkciji županje 
Maša Klavora 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti