Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2022 z dne 8. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2022 z dne 8. 7. 2022

Kazalo

2347. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra, stran 7068.

  
Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 260. in 262. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21) ter 7. in 14. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 70/18) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 19. redni seji dne 29. 6. 2022 sprejel naslednji
S K L E P 
S tem sklepom preneha status grajenega javnega dobra na nepremičninah:
Katastrska občina
Parcelne številke
1847 Šmartno
1054/6
Nepremičnina parc. št. 1054/6, k. o. 1847 Šmartno je v zemljiški knjigi vpisana kot javno dobro.
II 
Nepremičnina parc. št. 1054/6, k. o. 1847 Šmartno postane last Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, matična številka: 1779737000, do 1/1.
III 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 466-57/2008-4
Šmartno pri Litiji, dne 30. junija 2022
Župan 
Občine Šmartno pri Litiji 
Rajko Meserko 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti