Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2022 z dne 8. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2022 z dne 8. 7. 2022

Kazalo

2346. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 7067.

  
Na podlagi 21., 29. in 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 260. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21) ter 7. in 14. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 70/18) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 19. redni seji dne 29. 6. 2022 sprejel naslednji
S K L E P 
S tem sklepom status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo naslednje nepremičnine, ki so v lasti Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji:
Katastrska občina
Parcelne številke
1839 Jablanica
876/12, 855/6, 853/2, 855/8, 853/4, 855/10, 851/2, 849/2, 832/2, 833/8, 833/10, 847/8
1846 Liberga
656/2, 659/2, 659/4, 690/7, 691/4, 691/5, 691/7, 704/1, 704/5, 708/1, 708/2, 708/5, 709/1, 724/1, 724/2, 725/58, 725/59, 725/60, 725/54, 725/56, 697, 686/1, 685/1, 1186/7, 1504/4, 1509/6, 1511/2, 1514/7, 1514/9, 8/9, 8/12, 21/2, 9/2, 14/2, 13/2, 14/4, 18/2, 17/3, 19/7, 19/5, 15/3, 16/3, 23/5, 16/1, 17/1, 1769/2, 1772/2, 732/37, 732/39, 2034/32, 2049/5, 815/9, 815/10
1847 Šmartno
305/7, 136/28, 136/27, 136/31, 136/34, 136/39, 136/37, 136/26, 136/24, 102/167, 102/104, 102/106, 102/109, 102/108, 102/113, 102/115, 102/117, 102/119, 102/120, 102/122, 102/126, 102/128, 102/124, 102/130, 102/136, 102/144, 102/140, 102/146, 102/148, 102/150, 102/158, 102/156, 102/160, 102/162, 102/168, 102/166, 102/171, 102/174, 102/176, 102/100, 102/99, 102/98, 1024/6, 1046, 1034/7, 1029/8, 1029/10, 1029/14, 87/11, 1034/4, 1034/6, 22/5, 603/3, 603/4, 804/8, 806/2, 1047/15, 1047/7, 940/12, 19/7
1848 Štanga
1307/2, 1308/2, 416/5, 507/10, 507/9, 507/5, 517/14, 517/17, 439/2
1849 Vintarjevec
1844/2, 1847/2, 1827/2, 1829/4, 1831/2, 1829/6, 1985/1, 1985/2
1851 Gradišče
695/2
2654 Gozd – Reka 
876/12, 855/6, 853/2, 855/8, 853/4, 855/10, 851/2, 849/2, 832/2, 833/8, 833/10, 847/8
2655 Račica
876/12, 855/6, 853/2, 855/8, 853/4, 855/10, 851/2, 849/2, 832/2, 833/8, 833/10, 847/8
II 
Sprejem tega sklepa bo podlaga za izdajo ugotovitvene odločbe, ki jo bo na podlagi tega sklepa po uradni dolžnosti izdala občinska uprava Občine Šmartno pri Litiji.
Občinska uprava Občine Šmartno pri Litiji bo pravnomočno ugotovitveno odločbo o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra nato poslala pristojnemu sodišču, ki bo po uradni dolžnosti na nepremičninah iz prve točke tega sklepa v zemljiško knjigo vpisalo zaznambo o grajenem javnem dobru.
III 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-1/2022-8
Šmartno pri Litiji, dne 30. junija 2022
Župan 
Občine Šmartno pri Litiji 
Rajko Meserko 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti