Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2022 z dne 8. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2022 z dne 8. 7. 2022

Kazalo

2342. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organiziranju šolskih prevozov in povračilu stroškov prevoza v Mestni občini Slovenj Gradec, stran 7064.

  
Na podlagi 81. in 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21), 12., 48., 49. in 56. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K), 87. in 90. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 156/21 – UPB in 161/21 – popr.), 21., 21.a, 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 17. člena Statuta Mestne občine (Uradni list RS, št. 91/20 – UPB3) je Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec na 34. redni seji dne 29. 6. 2022 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organiziranju šolskih prevozov in povračilu stroškov prevoza v Mestni občini Slovenj Gradec 
1. člen 
S tem pravilnikom se spreminja in dopolnjuje Pravilnik o organiziranju šolskih prevozov in povračilu stroškov prevoza v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 27/13 in 46/14), v nadaljevanju: Pravilnik.
2. člen 
Prvi odstavek 18. člena Pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»Učenec, ki izpolnjuje pogoje iz tretjega odstavka drugega člena tega pravilnika, je upravičen do povračila prevoznih stroškov od doma do matične osnovne šole in nazaj, v višini stroškov prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi. V kolikor učenec nima možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, se mu prizna kilometrina v višini, ki velja za prevoz na delo in iz dela za javne uslužbence. V kolikor učenec nima možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, se mu prizna kilometrina v višini 10 % cene neosvinčenega bencina. Slednja se obračunava na osnovi dejansko prevoženih kilometrov na relaciji od prebivališča do najbližje osnovne šole, ki jo ali bi jo lahko obiskoval oziroma zavod, ki ga obiskuje, in nazaj za dneve prisotnosti v vzgojno-izobraževalnem zavodu v posameznem mesecu. Dolžino izmeri občinski organ.«:
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organiziranju šolskih prevozov in povračilu stroškov prevoza v Mestni občini Slovenj Gradec začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se prične s šolskim letom 2022/2023.
Št. 603-0003/2013
Slovenj Gradec, dne 30. junija 2022
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti