Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2022 z dne 8. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2022 z dne 8. 7. 2022

Kazalo

2341. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi, stran 7063.

  
Na podlagi 134. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) ter 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 34. redni seji dne 29. 6. 2022 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 2990, ki se nanaša na del zemljišča s parc. št. 348/12 k.o. Velike Rodne (1194), skladno z Elaboratom lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča na posamični poselitvi – na parceli št. 348/12, k.o. Velike Rodne (1194), ki ga je izdelala AD arhitekturno delo, Aleksandra Dobrotinšek Trateški s.p., Šercerjeva ulica 10a, 3000 Celje, št. projekta: 105/21, datum: oktober 2021, april 2022 – dopolnitev.
2. člen 
(1) Z lokacijsko preveritvijo se za namen izvajanja gradnje prilagodi in določi natančna oblika ter velikost območja stavbnega zemljišča posamične poselitve z namensko rabo prostora A – Površine razpršene poselitve v enoti urejanja prostora (EUP) VRO2, in sicer tako, da se omogoči razširitev obstoječega stavbnega zemljišča za 484 m2.
(2) Natančna oblika ter velikost območja stavbnega zemljišča je določena v elaboratu lokacijske preveritve iz 1. člena tega sklepa.
3. člen 
(1) Skladnost nameravane gradnje se preverja na podlagi tega sklepa, elaborata lokacijske preveritve iz 1. člena tega sklepa ter na podlagi mnenj nosilcev urejanja prostora k elaboratu lokacijske preveritve.
(2) Na območju lokacijske preveritve veljajo določila Občinskega prostorskega načrta Občine Rogaška Slatina (OPN) ter posebna določila glede prostorskih izvedbenih pogojev za EUP VRO2, ki jih določa Priloga OPN: Podrobni izvedbeni prostorski pogoji (PIPP).
4. člen 
(1) Občina podatek o spremenjeni obliki in velikosti stavbnih zemljišč vnese v evidenco stavbnih zemljišč, ki jo vodi občina, ob naslednjih spremembah in dopolnitvah OPN pa jo ustrezno prikaže v grafičnem prikazu namenske rabe prostora.
(2) Sklep se posreduje Upravni enoti Šmarje pri Jelšah in Ministrstvu za okolje in prostor.
5. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0001/2022
Rogaška Slatina, dne 29. junija 2022
Župan 
Občine Rogaška Slatina 
mag. Branko Kidrič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti