Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2022 z dne 8. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2022 z dne 8. 7. 2022

Kazalo

2337. Sklep o ceni storitev izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Puconci, stran 7055.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 70/08 in 108/09), 5. in 19. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), 19. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Puconci (Uradni list RS, št. 18/10 in 4/11) in 17. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 91/15, 128/21) je Občinski svet Občine Puconci na 26. redni seji dne 30. 6. 2022 sprejel
S K L E P 
o ceni storitev izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Puconci 
1. člen 
S tem sklepom se določa cena storitev izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Puconci, kot jih določa Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) in so v pristojnosti občine.
2. člen
Cena storitve izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je sestavljena iz omrežnine odvajanja komunalne odpadne vode, cene storitev odvajanja komunalne odpadne vode, okoljske dajatve, omrežnine čiščenja komunalne odpadne vode, cene storitev čiščenja komunalne odpadne vode, ki se pri kalkulaciji cene in na računu prikazujejo ločeno.
3. člen 
Cena omrežnine za odvajanje komunalne odpadne vode za vodomer DN≤20 znaša 16,04 EUR/mesec. Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s spodnjo preglednico:
DN≤20
1
16,04
20<DN<40
3
48,11
40≤DN<50
10
160,36
50≤DN<65
15
240,53
65≤DN<80
30
481,07
80≤DN<100
50
801,78
100≤DN<150
100
1.603,55
150≤DN
200
3.207,10
Cena storitve odvajanja komunalnih odpadnih voda znaša 0,3842 EUR/m3.
Cena omrežnine za čiščenje komunalne odpadne vode za vodomer DN≤20 znaša 3,85 EUR/mesec. Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s spodnjo preglednico:
premer
faktor omrežnine
omrežnina/mesec
DN≤20
1
3,85
20<DN<40
3
11,55
40≤DN<50
10
38,49
50≤DN<65
15
57,73
65≤DN<80
30
115,46
80≤DN<100
50
192,43
100≤DN<150
100
384,85
150≤DN
200
769,70
Cena storitve čiščenja komunalnih odpadnih voda znaša 1,2371 EUR/m3.
Cena storitve prevzema in čiščenja odpadnih vod iz obstoječih greznic ali MKČN znaša 10,5475 EUR/m3.
V cenah ni vključen davek na dodano vrednost.
4. člen 
Cene omrežnine za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, kot so določene v 3. členu tega sklepa, se obračunavajo v višini 70 %.
5. člen 
Z uveljavitvijo cen storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda preneha veljati Sklep o ceni storitev izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne padavinske odpadne vode v Občini Puconci (Uradni list RS, št. 105/21).
6. člen 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene storitev pa se uporabljajo od 1. julija 2022 dalje.
Št. 014-0018/2022
Puconci, dne 30. junija 2022
Po pooblastilu župana 
Občine Puconci 
Jožef Ficko 
podžupan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti