Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2022 z dne 8. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2022 z dne 8. 7. 2022

Kazalo

2336. Sklep o izvajanju videonadzora na javnih površinah na območju Občine Postojna, stran 7054.

  
Na podlagi e točke prvega odstavka 6. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/45/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov), četrtega odstavka 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), osme alineje prvega odstavka 72. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 58/22 – uradno prečiščeno besedilo – UPB1) in 16. člena Statuta Občina Postojna (Uradni list RS, št. 58/22 – uradno prečiščeno besedilo – UPB1) je Občinski svet Občine Postojna na 25. redni seji dne 30. 6. 2022 sprejel
S K L E P 
o izvajanju videonadzora na javnih površinah na območju Občine Postojna 
1. člen 
S tem sklepom se določa izvajanje videonadzora na območju novo zgrajenega javnega dvigala in javnih sanitarij na prehodu med Jenkovo ulico pri stavbi sodišča in Tržaško cesto pri trgovini Mercator v Postojni, zaradi zagotavljanja nadzora nad javno infrastrukturo in javnim premoženjem, zagotavljanja varnosti občanov in obiskovalcev Postojne, preprečevanja vandalizma ter varovanja občinskega premoženja.
2. člen 
Videonadzor, ki ga izvaja Občina Postojna, se izvaja na naslednjih lokacijah, preko treh nadzornih kamer:
– Kamera K1 bo nameščena na zidu vetrolova nasproti vhoda v javno dvigalo in nadzira vhod v javno dvigalo iz Tržaške ulice, tako da ne zajema okolice;
– Kamera K2 bo nameščena na zidu vetrolova iz zunanje strani in nadzira vhod v vetrolov s Tržaške ulice, tako da ne zajema okolice;
– Kamera K3 bo nameščena na zidu hodnika javnih sanitarij z Jenkove ulice in bo nadzirala vhod in izhod v javne sanitarije ter vhod v dvigalo, tako da ne zajema okolice.
Namen izvajanja videonadzora: zagotavljanje varnosti in zdravja ljudi in javnega premoženja.
Razlogi za uvedbo in obrazložitev: uvedba videonadzora je nujno potrebna za zagotovitev varnosti ljudi in premoženja, cilja pa ni mogoče doseči na drugačen način. Na območju podhoda ob PTC Primorka in Osnovne šole Miroslava Vilharja, ki sta v neposredni bližini lokacije, ki je pod videonadzorom, se že dlje časa pojavljajo težave zaradi vandalizma in posledično se povzroča premoženjska škoda na samem objektu športne dvorane osnovne šole, na bližnjih igriščih, fasadi osnovne šole ter zidovih podhoda. Zaradi navedenega in glede na lokacijo novo zgrajenega dvigala in javnih sanitarij, ki sta v neposredni bližini navedenih problematičnih lokacij v centru mesta, je pričakovati, da se bo vandalizem izvajal tudi nad novo zgrajenim dvigalom in javnimi sanitarijami.
Težave v občini se dogajajo predvsem v popoldanskem in nočnem času, poudariti pa je potrebno še, da je lokacija nekoliko odmaknjena od glavne ceste, vendar še vedno relativno blizu središča mesta in tako se v podhodu pri PTC Primorka redno zbirajo večje ali manjše skupine ljudi, ki ogrožajo varnost občanov in zelo pogosto povzročajo večjo premoženjsko škodo.
Občina Postojna je podala ustrezne prijave na policijo, prav tako so bili podani premoženjski zahtevki na zavarovalnico. Poleg premoženjske škode gre tudi za ogrožanje varnosti občanov, saj bi bil v primeru okvare dvigala starejšim in invalidnim osebam, ki bodo dvigalo najpogosteje uporabljali, onemogočen dostop do Tržaške ulice iz Jenkove ulice.
Milejši ukrep z občasnimi obhodi redarske službe se je predhodno že izkazal za nezadostnega. Uvedba videonadzora je nujno potrebna za zmanjšanje kriminalitete, povečanje stopnje varnosti ljudi in zmanjšanje povzročanja premoženjske škode na lokaciji kjer bo videonadzor postavljen. Na tak način bo mogoče učinkoviteje odkrivati in kazensko preganjati storilce kaznivih dejanj (ugotovitev identitete in drugih okoliščin storitve kaznivega dejanja).
Upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov: upravljavec je Občina Postojna. V skladu z 28. členom Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov lahko upravljavec obdelavo osebnih podatkov v njenem imenu izvaja zunanji pogodbeni obdelovalec.
Čas izvajanja videonadzora: 24 ur, vse dni v letu.
Vrsta osebnih podatkov: slike posameznika, datum in čas vstopa ali izstopa iz nadzorovanega območja ter zadrževanje na nadzorovanem območju.
Obdobje hrambe osebnih podatkov (posnetkov): 10 dni, po poteku tega časa bodo zbrani podatki samodejno izbrisani, razen v primerih, ko obstaja zakonita pravna podlaga za njihovo nadaljnjo obdelavo (vpogled v posnetek, razkritje in posredovanje določenega dela posnetka).
3. člen 
Občina Postojna zagotavlja skladnost obdelave osebnih podatkov s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in drugo področno zakonodajo, zlasti spoštovanje splošnih načel varstva osebnih podatkov, ustreznega zavarovanja osebnih podatkov pred nepooblaščenim dostopom in pred nepooblaščenim dostopom in pred varnostnimi incidenti, zakonitostjo obdelave zbranih osebnih podatkov in vodenje ustreznih evidenc.
Redni notranji nadzor nad zakonitostjo in ustreznostjo izvajanja videonadzora se zagotavlja z notranjimi periodičnimi pregledi stanja, najmanj enkrat letno.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 071-2/2022
Postojna, dne 30. junija 2022
Župan 
Občine Postojna 
Igor Marentič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti