Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2022 z dne 8. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2022 z dne 8. 7. 2022

Kazalo

2333. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 7051.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 15. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08, 05/08 – popravek, 75/17 – spremembe in dopolnitve in 52/18 – dopolnitev) je Občinski svet Občine Osilnica na 22. redni seji dne 24. 6. 2022 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra 
1. člen 
Ukinja se status javnega dobra na nepremičnini s par. št. 3259/29 in 3259/30, obe k.o. Bosljiva Loka.
2. člen 
Nepremičnina iz prvega člena tega sklepa preneha imeti značaj zemljišča javnega dobra v splošni rabi in postane last Občine Osilnica, Osilnica 11, 1337 Osilnica.
3. člen 
Občinski svet Občine Osilnica dovoljuje odtujitev – zamenjavo, odkup ali dokup nepremičnine v trenutku, ko se ji ukine status javnega dobra in postane last Občine Osilnica.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0008/2022/2
Osilnica, dne 24. junija 2022
Županja 
Občine Osilnica 
Alenka Kovač 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti