Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2022 z dne 8. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2022 z dne 8. 7. 2022

Kazalo

2320. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2022, stran 7027.

  
Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20, 195/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 174/20 – ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP) ter 17. in 60. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) je Občinski svet Občine Kamnik na 25. seji dne 22. 6. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2022 
1. člen 
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2022 (Uradni list RS, št. 29/22), v nadaljevanju: odlok.
2. člen 
1. člen odloka se spremeni, tako da se glasi:
»Iz sredstev proračunske rezerve se zagotovijo sredstva do skupne višine 263.500 eurov za izvajanje ukrepov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, sanacijo zemeljskih plazov in izvedbo preventivnih ukrepov na vodotokih v Občini Kamnik.«
3. člen 
2. člen odloka se spremeni, tako da se glasi:
»Sredstva iz 1. člena tega odloka se namenijo za:
1. preventivne ukrepe na vodotokih do 30.000 eurov,
2. sanacijo zemeljskega plazu pod JP661171 Žaga–Podstudenec do 32.500 eurov,
3. sanacijo zemeljskega plazu nad JP660473 Županje Njive do 60.000 eurov,
4. sanacijo zemeljskega plazu pod cesto Zagorica nad Kamnikom do 25.500 eurov,
5. sofinanciranje kmetijskih plazov do 20.000 eurov,
6. sofinanciranje urejanja vodotokov do 50.000 eurov,
7. sofinanciranje odprave posledic požara Spodnje Palovče do 15.500 eurov,
8. izvedbo geomehanskih raziskav in projektno dokumentacija PZI za sanacije zemeljskih plazov do 30.000 eurov.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0014/2021-3/7
Kamnik, dne 22. junija 2022
 
Župan 
Občine Kamnik 
Matej Slapar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti