Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2022 z dne 8. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2022 z dne 8. 7. 2022

Kazalo

2311. Sklep o ukinitvi zaznambe statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 7010.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 260. in 262. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 – ZureP-3) in 15. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je Občinski svet Občine Ig na 26. redni seji dne 29. 6. 2022 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi zaznambe statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
1. člen 
S tem sklepom se ukine statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah:
– parcelna številka 15/3 k.o. 1700 Ig (ID 7188845)
– parcelna številka 2797/37 k.o. 1700 Ig (ID 7237332)
– parcelna številka 352/17 k.o. 1700 Ig (ID 7237333)
– parcelna številka 1462/11 k.o. 1699 Dobravica (ID 7238256).
2. člen 
Navedene nepremičnine iz 1. točke tega sklepa izgubijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo po uradni dolžnosti izda občinska uprava. Občinska uprava na podlagi navedene pravnomočne odločbe vloži zemljiškoknjižni predlog za izbris grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0017/2022
Ig, dne 30. junija 2022
Župan 
Občine Ig 
Janez Cimperman 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti