Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2022 z dne 8. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2022 z dne 8. 7. 2022

Kazalo

2310. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 1/2022, stran 7010.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 260. in 262. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 – ZUreP-3) in 15. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je Občinski svet Občine Ig na 26. redni seji dne 29. 6. 2022 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra 1/2022 
1. člen 
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičninah:
– parcelna številka 1489/2 k.o. 1699 Dobravica (ID 1368969)
– parcelna številka 1601/2 k.o. 1707 Iška vas (ID 6987265)
– parcelna številka 2790/11 k.o. 1700 Ig (ID 6226985)
– parcelna številka 2790/14 k.o. 1700 Ig (ID 6226986).
2. člen 
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa prenehajo imeti značaj javnega dobra in postanejo last Občine Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig, matična št. 5874769, v deležu 1/1.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0017/2022-1
Ig, dne 30. junija 2022
Župan 
Občine Ig 
Janez Cimperman 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti