Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2022 z dne 5. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2022 z dne 5. 7. 2022

Kazalo

2277. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju s stvarnim premoženjem v lasti Občine Prebold, stran 6918.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18, 79/18), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13, 45/14) je Občinski svet Občine Prebold na 30. redni seji dne 30. 6. 2022 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju s stvarnim premoženjem v lasti Občine Prebold 
1. člen 
V Pravilniku o upravljanju s stvarnim premoženjem v lasti Občine Prebold (Uradni list RS, št. 35/22) se spremeni 19. člen, ki glasi:
»Obremenjevanje nepremičnega premoženja s stvarnimi pravicami je odplačno.
Obremenjevanje nepremičnega premoženja s stvarnimi pravicami je neodplačno samo v zakonsko določenih primerih.
Obremenjevanje nepremičnega premoženja s stvarnimi pravicami določi Občinski svet Občine Prebold v primerih, v katerih se uresničuje širši interes občine kot npr. izgradnja optičnega omrežja; pri izvajanju novogradnje ali rekonstrukcije komunalne opreme sočasno z gradnjami ali v zvezi z že obstoječo komunalno opremo, ki je v interesu občine; kadar izvaja gradnjo oziroma investicijo komunalne opreme investitor, katerega (so)ustanovitelj oziroma (so)lastnik je Občina Prebold. Širši interes s sklepom v vsakem posameznem primeru potrdi občinski svet.
Zavezanec za plačilo nadomestila je pravna ali fizična oseba, ki kot upravičenec na nepremičnem premoženju občine pridobi služnostno ali stavbno pravico. Nadomestilo je potrebno plačati v 30 dneh po sklenitvi pogodbe ali izdaji računa.
Višina nadomestila zaradi ustanovitve posamezne služnostne ali stavbne pravice za čas uporabe se izračuna glede na površino obremenitve nepremičnine s stvarno pravico.
Višina nadomestila zaradi ustanovitve posamezne služnostne ali stavbne pravice ne more biti nižja kot 50,00 EUR.
Plačilo nadomestila za služnostno ali stavbno pravico po tem odloku ne izključuje morebitnih odškodninskih zahtevkov občine za škodo, ki jo upravičenec povzroči ob vzpostavitvi oziroma izvrševanju služnostne ali stavbne pravice.«
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0009/2021
Prebold, dne 30. junija 2022
Župan 
Občine Prebold 
Vinko Debelak 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti