Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2022 z dne 5. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2022 z dne 5. 7. 2022

Kazalo

2276. Sklep o lokacijski preveritvi za parcele št. 4330/3, 4330/7, 4330/8, 4330/9, 4330/10, 4334/11, vse k.o. Šmihel, stran 6916.

  
Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 299. člena Zakona urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) ter 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 16. junija 2022 sprejel naslednji
S K L E P 
1. 
Potrdi se Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah št. 4330/3, 4330/7, 4330/8, 4330/9, 4330/10, 4334/11, vse k.o. Šmihel, enota urejanja prostora – ŠM-09/101, na območju Mestne občine Nova Gorica. Elaborat lokacijske preveritve, št. 12-20, maj 2020, dopolnitev marec 2022, je izdelalo podjetje ARHITRAVI d.o.o., Kidričeva 9, 5000 Nova Gorica.
2. 
Z lokacijsko preveritvijo se dovoli preoblikovanje (širitev) stavbnega zemljišča na posamični poselitvi, ki je kot izvorno določeno v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/18 – uradno prečiščeno besedilo, 30/18, 31/20). Na območju posamične poselitve se izvorno stavbno zemljišče, površine 2568,12 m² preoblikuje tako, da se na severnem delu obstoječega območja posamične poselitve, na zemljiščih ali delih zemljišč parcel št. 4330/3, 4330/7, 4330/8, 4330/9, 4330/10, 4330/11, vse k.o. Šmihel, območje razpršene poselitve poveča za skupno površino 509,76 m². Nova površina stavbnega zemljišča v EUP ŠM-09/101 bo tako znašala 3.077,88 m².
Nova oblika in velikost stavbnega zemljišča je določena v elaboratu lokacijske preveritve iz 1. točke tega sklepa, na grafičnem prikazu in digitalnem podatku shp. Grafični prikaz novo določene oblike in velikosti območja stavbnega zemljišča je priloga tega sklepa.
3. 
Gradnja na stavbnem zemljišču, ki s tem sklepom spreminja velikost in obliko, se omogoči ob predhodni pridobitvi geološko geomehanskega poročila za obravnavano zemljišče.
4. 
Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki prostorskih aktov je ID 2257.
5. 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0020/2020-51
Nova Gorica, dne 16. junija 2022
Župan 
Mestne občine Nova Gorica 
dr. Klemen Miklavič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti