Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2022 z dne 5. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2022 z dne 5. 7. 2022

Kazalo

2274. Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za lokalne volitve 2022, stran 6914.

  
Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13) ter 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 16. junija 2022 sprejel
S K L E P 
o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za lokalne volitve 2022 
1. 
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2022 v Mestni občini Nova Gorica.
2. 
Stroški volilne kampanje za volitve v mestni svet in volilne kampanje za župana ne smejo preseči zneskov, ki jih določa zakon, ki ureja volilno kampanjo.
3. 
Organizatorji volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati za člane mestnega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila mestnemu svetu in računskemu sodišču.
4. 
Organizatorji volilne kampanje za župana, katerih kandidati so dosegli najmanj 10 % glasov od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,12 EUR za vsak dobljeni glas.
Če pride na volitvah za župana do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov v višini 0,12 EUR za dobljeni glas le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu. Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila mestnemu svetu in računskemu sodišču.
5. 
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v mestni svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Mestne občine Novo Gorica 30. dan po predložitvi poročila mestnemu svetu in računskemu sodišču.
6. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-0004/2022-2
Nova Gorica, dne 16. junija 2022
Župan 
Mestne občine Nova Gorica 
dr. Klemen Miklavič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti