Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2022 z dne 5. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2022 z dne 5. 7. 2022

Kazalo

2265. Sklep o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini Kostanjevica na Krki, stran 6910.

  
Na podlagi 23., 24. in 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji /ZVRK/ (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 - odl. US in 98/13) in 14. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 18. redni seji dne 22. 6. 2022 sprejel
S K L E P 
o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini Kostanjevica na Krki 
1. člen 
S tem sklepom se določijo kriteriji za delno povračilo stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2022 v Občini Kostanjevica na Krki.
2. člen 
(1) Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
(2) Stroški volilne kampanje za župana ne smejo preseči 0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, lahko povečajo še za 0,15 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
3. člen 
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za svetnike, katerih listam so pripadli mandati za svetnike v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila organizatorja.
4. člen 
(1) Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0,12 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila organizatorja.
(2) Če pride do drugega kroga glasovanja sta kandidata, ki kandidirata na vnovičnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov v višini 0,12 EUR na dobljeni glas, vendar le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu.
5. člen 
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrne stroške volilne kampanje iz proračuna Občine Kostanjevica na Krki v roku 30 dni po predložitvi poročila Občinskemu svetu Občine Kostanjevica na Krki in Računskemu sodišču Republike Slovenije.
6. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-2/2022
Kostanjevica na Krki, dne 22. junija 2022
Župan 
Občine Kostanjevica na Krki 
Ladko Petretič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti