Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2022 z dne 5. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2022 z dne 5. 7. 2022

Kazalo

2262. Sklep o uskladitvi cene socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu za leto 2022 v Občini Kostanjevica na Krki, stran 6908.

  
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO in 196/21 – ZDOsk), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12), Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17, 54/19, 81/19 in 203/21) in 14. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 18. redni seji dne 22. 6. 2022 sprejel
S K L E P 
o uskladitvi cene socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu za leto 2022 v Občini Kostanjevica na Krki 
I. 
Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki daje soglasje k ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v višini 25,58 EUR za efektivno uro storitve od 1. 7. 2022 dalje.
II. 
Subvencija občine k polni ceni storitve znaša skupaj 15,99 EUR in je sestavljena iz stroškov:
– za stroške strokovne priprave v višini 1,66 EUR/uro
– za stroške vodenja in koordiniranja neposrednega izvajanja storitve v višini 1,70 EUR/uro in
– za neposredno izvajanje storitve na domu uporabnikov v višini 12,63 EUR/uro.
III. 
Subvencija iz sredstev proračuna občine celotnih stroškov storitve, določenih v drugi in tretji alineji druge točke tega sklepa, znaša 59,90 %.
IV. 
Cena storitve za uporabnika znaša 7,51 EUR/uro med delovniki, 10,51 EUR/uro ob nedeljah in 11,26 EUR/uro med prazniki.
V. 
Z dnem pričetka uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Kostanjevica na Krki številka: 129-2/2021, z dne 14. 4. 2021 (Uradni list RS, št. 65/21).
VI. 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 7. 2022 dalje.
Št. 129-1/2022-4
Kostanjevica na Krki, dne 22. junija 2022
Župan 
Občine Kostanjevica na Krki 
Ladko Petretič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti