Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2022 z dne 5. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2022 z dne 5. 7. 2022

Kazalo

2260. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Jesenice, stran 6901.

  
Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1), 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) in 6. in 7. člena Odloka o občinskih cestah v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 43/12) je Občinski svet Občine Jesenice na 26. redni seji dne 23. 6. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Jesenice 
1. člen 
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 20/13, 29/18).
2. člen 
Besedilo 4. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 20/13, 29/18) se spremeni in dopolni ter nadomesti z naslednjim besedilom:
»Lokalne ceste (LC) med naselji v občini ter med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek odseka
Potek
Konec odseka
Dolžina [m]
Preostala dolžina 
v sosednji občini [m]
1.
152010
152011
C 452
Jesenice–pri Fenc
Z Planina
5643
2.
152020
152021
C 452
Koroška Bela–Mlake
O 653261
5242
3.
152030
152031
C 152010
Križišče–Plavški Rovt
Z P.Rovt
2060
4.
152040
152041
C 452
Cesta skozi Podmežaklo
C 634
3281
5.
152060
152061
C 634
Cesta skozi Blejsko Dobravo
Z pokop.
1664
6.
152070
152071
C 634
Lipce–Bl. Dobrava
C 152060
2164
7.
152080
152081
C 452
Hrušica–Belo polje
C 654550
1330
8.
152090
152091
C 452
Cesta čez Kopavnik
C 152080
1374
9.
152160
152161
C 452
Križišče R2 452–deponija
Z depo.
4289
Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v občini znaša 27.047 m (27,047 km).«
3. člen 
Besedilo 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 20/13, 29/18) se spremeni in dopolni ter nadomesti z naslednjim besedilom:
»Zbirne mestne ceste ali zbirne krajevne ceste (LZ) v naseljih v občini z uvedenim uličnim sistemom so:
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek odseka
Potek
Konec odseka
Dolžina [m]
Preostala dolžina 
v sosednji občini [m]
1.
152050
152051
C 452
Gimnazija–Straža
C 152020
2950
2.
152100
152101
C 452
C. C. Tavčarja
C 452
664
3.
152110
152111
C 452
Savska cesta
C 634
441
4.
152120
152121
C 152020
Križišče C. v Rovte– 
C. I. Cankarja 15
C 152130
857
5.
152130
152132
C 152130
C. Ivana Cankarja (krak)
C 152120
22
6.
152130
152131
C 152120
C. Ivana Cankarja
C 152120
531
7.
152140
152141
C 452
Ul. V. Kejžarja
C 452
788
8.
152170
152171
C 452
Krožno križišče–Doka
C 452
2909
9.
152180
152181
C 452
Ul. St. Bokala
C 152010
455
10.
152330
152331
C 452
Javorniško nabrežje
C 152110
931
11.
152370
152371
C 452
C. maršala Tita 20
C 152380
55
12.
152380
152381
C 452
Za Murko
C 452
272
Skupna dolžina zbirnih mestnih cest ali zbirnih krajevnih cest (LZ) v občini znaša 10.875 m (10,875 km).«
4. člen 
Besedilo 6. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 20/13, 29/18) se spremeni in dopolni ter nadomesti z naslednjim besedilom:
»Mestne ceste ali krajevne ceste (LK) v naseljih v občini z uvedenim uličnim sistemom so:
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek odseka
Potek
Konec odseka
Dolžina [m]
Preostala dolžina 
v sosednji občini [m]
1.
152190
152191
C 152050
C. T. Tomšiča 68a–104
Z HŠ 104
667
2.
152200
152201
C 152110
Pot O. Novaka–Gradnikova
Z HŠ 2
436
3.
152220
152221
C 152110
Pionirska ulica
C 653850
230
4.
152230
152231
C 152120
C. I. Cankarja 19–12a
C 653640
320
5.
152240
152241
C 152040
Ul. H. Verdnika–Ul. Fr. Jerala
C 652480
319
6.
152250
152251
C 152240
Čopova ulica
C 652480
124
7.
152250
152252
C 152240
Mencingerjeva
C 652480
134
8.
152250
152253
C 152240
Janševa ulica
C 652480
100
9.
152260
152261
C 152100
C. C. Tavčarja–C. revolucije
Z HŠ 1b
283
10.
152270
152271
C 152180
Ul. St. Bokala
C 152180
286
11.
152280
152281
C 152010
C. na Golico–Ul. M. Roglja
C 152290
594
12.
152290
152291
C 452
C. maršala Tita
C 452
434
13.
152300
152301
C 452
C. pod Gozdom–C. T. Tomšiča
C 152050
702
14.
152310
152311
C 452
Delavska
C 152140
185
15.
152320
152321
C 152140
Ul. V. Kejžarja– C. bratov Stražišar
Z HŠ
902
16.
152340
152341
C 152120
Prosvetna cesta–Ul. Janeza Šmida
C 652870
451
17.
152350
152351
C 152170
Cesta Franceta Prešerna 54–37
C 152170
430
18.
152360
152361
C 152350
Cesta Franceta Prešerna 54–37
O 152351
69
Skupna dolžina mestnih cest ali krajevnih cest (LK) v občini znaša 6.666 m (6,666 km).«
5. člen 
Besedilo 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 20/13, 29/18) se spremeni in dopolni ter nadomesti z naslednjim besedilom:
»Javne poti (JP) v naseljih v Občini Jesenice in med naselji so:
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek odseka
Potek
Konec odseka
Dolžina [m]
Preostala dolžina 
v sosednji občini [m]
1.
652000
652001
C 634
Ul. S. Kosovela
Z HŠ 12
116
2.
652010
652011
C 652040
Cesta Slavka Likoviča 3–6
Z HŠ 6
79
3.
652020
652021
O 152201
Mladinska c. 2–8
Z HŠ 8
78
4.
652030
652031
C 152010
Pl. Pod Golico 55–60
Z HŠ 60
228
5.
652040
652041
C 452
Cesta S. Likoviča
O 152111
262
6.
652050
652051
C 634
Udarna ulica
O 652041
162
7.
652060
652061
C 152110
Savska cesta–Cesta S. Likoviča
C 652040
99
8.
652070
652071
C 634
Ul. Srečka Kosovela 4–1
Z HŠ 1
64
9.
652080
652081
C 452
Ul. Bratov Rupar
C 152140
200
10.
652090
652091
C 152310
Črpalka–Kazina
Z HŠ 7
115
11.
652100
652101
C 652080
Kazina–Majolka
C 152140
212
12.
652110
652111
C 152140
Ul. Fr. Benedičiča
Z HŠ 10
259
13.
652120
652121
C 652110
Ul. Fr. Benedičiča 6–Ul. G. Štravsa
Z HŠ 8
52
14.
652130
652131
C 652110
Ul. Fr. Benedičiča–Kejžarjeva
Z HŠ 39
105
15.
652140
652141
O 152031
LC–Plavški Rovt 12
Z HŠ 12
30
16.
652150
652151
C 152050
C. T. Tomšiča 67–C. br. Stražišar 33
C 152320
161
17.
652160
652161
C 152320
C. br. Stražišar–C. T. Tomšiča
C 152050
316
18.
652180
652181
C 152140
Industrijska ulica
C 652080
163
19.
652190
652191
C 152280
Cerkev–kopališče
C 652230
1210
20.
652200
652201
C 152280
Murova 20–28a
Z HŠ 23
100
21.
652210
652211
C 152280
Murova–Kosova ulica 10
Z HŠ 10
124
22.
652220
652221
C 652210
Kosova ulica 6–16
Z HŠ 16
322
23.
652230
652231
C 152300
Kopališče–Ukova 13
Z HŠ 13
433
24.
652240
652240
Ul. G. Štravsa 2
Ul. G. Štravsa 3–5
Z HŠ 5
47
25.
652250
652251
C 152290
Pod Mirco–Razgledna pot
Z HŠ 3
132
26.
652270
652271
C 152380
Na tržnico
Z HŠ 21
189
27.
652280
652281
C 652200
Murova 27–23
Z HŠ 23
49
28.
652300
652301
C 452
Proti gasilskemu domu
Z HŠ 35
78
29.
652310
652311
C 652300
Cesta železarjev 30a–34
Z HŠ 30a
62
30.
652320
652321
C 152260
C. revolucije 5–9
C 652350
223
31.
652331
652331
C 452
Hidria
C 654510
405
32.
652340
652341
C 152100
C. C. Tavčarja 16–C. revolucije 17
Z HŠ 17
66
33.
652350
652351
C 152100
Do garažne hiše
Z HŠ 9
154
34.
652360
652361
C 452
Bolnica–Zg. Plavž 17
Z HŠ 17
444
35.
652380
652381
C 652460
Glasbena šola
Spar
157
36.
652390
652391
C 152170
Klavnica–separacija
Z separa
737
37.
652400
652401
C 652390
Proti Sp. Plavžu 23
Z HŠ 23
486
38.
652410
652411
C 152170
Visoka šola–Sp. Plavž 13
Z HŠ 13
94
39.
652420
652421
C 152040
Ulica heroja Verdnika–Skladiščna ulica
C 152170
300
40.
652430
652431
C 652460
Fužinska cesta
Z HŠ 48
80
41.
652440
652441
C 152040
C. 1. maja 23–8
C 652480
330
42.
652450
652451
C 652440
Ilirska cesta 3–14
C 652440
149
43.
652460
652461
C 152040
C. 1. maja–Fužinska cesta
C 152170
509
44.
652470
652471
C 152040
Ul. H. Verdnika 12–43
DKP
484
45.
652480
652481
C 152040
C. 1. maja 3–Ulica Fr. Jerala
Z HŠ 5
263
46.
652490
652491
C 152350
Proti tržnici Stara Sava
tržnica
16
47.
652500
652501
C 152040
Proti C. 1. maja 133
Z HŠ 133
324
48.
652510
652511
C 652470
Ul. H. Verdnika 36–40
Z HŠ 40
86
49.
652520
652521
C 652470
Ul. H. Verdnika 34–27
Z HŠ 27
56
50.
652530
652531
C 152170
Hrenovca
C 652460
475
51.
652540
652541
C 652470
Ledarska ulica
Z HŠ 3
102
52.
652550
652551
C 652470
Hokej hala
Z HŠ 5
45
53.
652560
652561
C 652420
C. Fr. Prešerna 38–45
Z HŠ 45
218
54.
652570
652571
C 652400
Proti Sp.Plavžu 15
Z HŠ 15
207
55.
652630
652631
C 152040
Podkočna 3–6
Z HŠ 6
63
56.
652640
652641
C 152040
Med C.1. maja 100 in 100a
C 652650
28
57.
652650
652651
C 152040
C. 1. maja 108–96
C 152040
239
58.
652660
652661
C 152040
Igrišče–C. 1. maja 62
Z HŠ 62
31
59.
652670
652671
C 152040
C. 1. maja 52–59
Z HŠ 59
67
60.
652680
652681
C 152040
C. 1. maja 93–83
Z HŠ 83
109
61.
652690
652691
C 152050
Do vrtca
Z Vrtec
76
62.
652700
652701
C 152050
C. T. Tomšiča 11–Aljaževa ulica 14
C 652720
84
63.
652710
652711
C 152300
Ukova 4–4c
Z HŠ 4c
69
64.
652720
652721
C 152300
Ukova 9–Aljaževa ulica 22
Z HŠ 22
167
65.
652730
652731
C 152050
C. T. Tomšiča 21a–19
Z HŠ 19
152
66.
652740
652741
C 152050
C. T. Tomšiča 35–55 (AP)
C 152050
830
67.
652750
652751
C 152050
C. T. Tomšiča 54–49
Z HŠ 49
102
68.
652760
652761
C 652730
Proti C.T.Tomšiča 21j
Z HŠ 21j
32
69.
652780
652781
C 152050
C. T. Tomšiča 98–110
C 152190
105
70.
652790
652791
C 152190
C. T. Tomšiča 110–107
Z HŠ 107
121
71.
652800
652801
C 152050
C. T. Tomšiča 91–106
C 152190
204
72.
652810
652811
C 152190
C. T. Tomšiča 88–81
Z HŠ 81
194
73.
652820
652821
C 152190
C. T. Tomšiča 80–75
Z HŠ 75
146
74.
652830
652831
C 152050
C. T. Tomšiča 98k–98f
Z HŠ 98f
201
75.
652840
652841
C 652160
Aljaževa ulica 1– Gregorčičeva ulica 10a
Z HŠ 10a
212
76.
652850
652851
C 652840
Gregorčičeva ulica 3– C. T. Tomšiča 16
Z HŠ 16
55
77.
652860
652861
C 152050
C. T. Tomšiča 12–Aljaževa ulica 6
C 652160
136
78.
652870
652871
C 152340
Ul. Janeza Šmida 2–19
C 152340
164
79.
652880
652881
C 452
Potoki
C 452
475
407 Žirovnica
80.
652890
652891
C 152070
Lipce 7–2
Z HŠ 2
84
81.
652910
652911
C 152070
Lipce 19–25
Z HŠ 25
110
82.
652920
652921
C 152070
Lipce 29–30
Z HŠ 30
87
83.
652930
652931
C 152070
Lipce 38–46
Z HŠ 46
60
84.
652940
652941
C 152070
Lipce 55–62
Z HŠ 62
140
85.
652950
652951
C 152070
LC–ak. jezero Moste
Z HŠ 160
304
86.
652960
652961
C 634
Podkočna 13–15
Z HŠ 15
166
87.
652970
652971
C 634
Kočna 12a–20d
Z HŠ 20d
329
88.
652980
652981
C 634
Kočna 10c–13
Z HŠ 13
91
89.
652990
652991
C 634
AP–Kočna 24b
Z HŠ 24b
91
90.
653000
653001
C 634
Kočna 29–35
Z HŠ 35
44
91.
653010
653011
C 634
Kočna 42–39
Z HŠ 39
56
92.
653020
653021
C 653030
Blejska Dobrava 150–148
C 653040
26
93.
653030
653031
C 152070
Bl. Dobrava–Črna vas
Z HŠ 155
503
94.
653040
653041
C 653030
Blejska Dobrava 144–131
Z HŠ 131
330
95.
653050
653051
C 653030
Proti Bl. Dobravi 127
Z HŠ 127
165
96.
653060
653061
C 653030
Črna vas–Obvoznica Lipce
C 634
794
97.
653070
653071
C 152060
Blejska Dobrava–ŽP
C 152060
275
98.
653080
653081
C 152060
Blejska Dobrava 18–26
C 152060
181
99.
653090
653091
C 653080
Blejska Dobrava 26–29
Z HŠ 29
74
100.
653100
653101
C 152060
AP–Blejska Dobrava 45
Z HŠ 45
66
101.
653110
653111
C 152060
Blejska Dobrava 31–33
Z HŠ 33
121
102.
653120
653121
C 653060
Črna vas–Sumida
Z HŠ 123a
86
103.
653130
653131
C 152060
Blejska Dobrava 9–4
Z HŠ 4
112
104.
653140
653141
C 152060
Blejska Dobrava 9–114
Z HŠ 114
1274
105.
653150
653151
C 653140
Blejska Dobrava 102–106
Z HŠ 106
82
106.
653160
653161
C 653140
Blejska Dobrava 85–85l
Z HŠ 85l
227
107.
653170
653171
C 653140
Blejska Dobrava 85–83
Z HŠ 83
70
108.
653180
653181
C 152060
Blejska Dobrava 58–111
C 653140
330
109.
653190
653191
C 653180
Blejska Dobrava 74–77
Z HŠ 77
109
110.
653190
653192
C 152060
LC–Blejska Dobrava 63
Z HŠ 63
37
111.
653200
653201
C 653180
Blejska Dobrava 68–59a
Z HŠ 59a
103
112.
653210
653211
C 152060
Blejska Dobrava 45–53h
Z HŠ 53h
205
113.
653230
653231
C 152020
Proti Javorniški Rovt 1
Z HŠ 1
481
114.
653240
653241
C 152020
C. v Rovte–HE Jav. Rovt
Z HŠ 26
536
115.
653250
653251
C 152020
C. v Rovte–LC
C 152020
703
116.
653250
653252
C 152020
Javorniški Rovt–Javorniški Rovt 30a
Z HŠ 30a
90
117.
653250
653255
C 152020
Proti Javorniški Rovt 22
Z HŠ 22
194
118.
653260
653261
C 152020
Proti Javorniški Rovt 12
Z HŠ 12
440
119.
653270
653271
C 653260
Javorniški Rovt 10–47
Z HŠ 47
750
120.
653280
653281
C 152010
C. na Golico–Na Pejcah 6
Z HŠ 6
325
121.
653290
653291
C 653280
Na Pejcah 10–7
Z HŠ 7
106
122.
653300
653301
C 152030
LC–Žerjavec 18
Z HŠ 18
267
123.
653310
653311
C 152030
Plavški Rovt 7–7c
Z HŠ 7c
75
124.
653320
653321
C 152010
C. na Golico–Na Pejcah
Z HŠ 4a
186
125.
653330
653331
C 152010
Prihodi 20–16
Z HŠ 16
185
126.
653340
653341
C 653330
Prihodi 21–29
Z HŠ 29
164
127.
653350
653351
C 152010
LC–Prihodi 5a
Z HŠ 5a
1449
128.
653360
653361
C 152010
Proti Tršan
Z HŠ 73
1046
129.
653370
653371
C 152010
Proti Jerič
Z HŠ 55
296
130.
653380
653381
C 653260
Javorniški Rovt 9–8
Z HŠ 8
181
131.
653390
653391
C 152010
Planina pod Golico–Menten
Z HŠ 46
1290
132.
653400
653401
C 653390
Planina pod Golico 55–Cerkev
C 653390
462
133.
653410
653411
C 152010
Kopišar–Planina pod Golico 4b
Z HŠ 4b
276
134.
653420
653421
C 653410
Planina pod Golico 8–17c
Z HŠ 17c
230
135.
653430
653431
C 653420
Planina pod Golico 16b
Z HŠ 16b
34
136.
653440
653441
C 152090
LC–Hrušica 2
Z HŠ 2
60
137.
653450
653451
C 653490
Hrušica 10–50
C 152090
155
138.
653460
653461
C 152090
Podvoz–Hrušica 49
C 152090
167
139.
653470
653471
C 152090
Hrušica 13–11a
Z HŠ 11a
80
140.
653480
653481
O 653401
Pl. Pod Golico 58–61
Z HŠ 61
48
141.
653490
653491
C 152090
Hrušica 12–32
C 653450
194
142.
653500
653501
C 653490
Hrušica 20–22
Z HŠ 22
258
143.
653510
653511
C 152080
Hrušica 67–107
Z HŠ 107
268
144.
653520
653521
C 653510
Hrušica 107–105
Z HŠ 105
85
145.
653530
653531
C 152080
LC–Hrušica 70
C 653510
289
146.
653540
653541
C 653560
Hrušica Kulturni dom
Z HŠ 55a
117
147.
653550
653551
C 653490
Klinar–Lepin
Z HŠ 30
158
148.
653560
653561
C 152080
Za kulturnim domom
C 653550
500
149.
653570
653571
C 152080
Hrušica–Dobrčnik
Z HŠ 82
268
150.
653580
653581
C 152080
Proti Mercatorju Hrušica
Z HŠ 71b
75
151.
653590
653591
C 654550
Hrušica 93–100
Z HŠ 100
114
152.
653600
653601
C 654550
Hrušica 124–211
C 654550
407
153.
653610
653611
C 152160
Hrušica–Sp. Plavž
C 652400
1416
154.
653620
653621
C 152080
Parkirišče Republika
C 653560
94
155.
653630
653631
C 152230
C. I. Cankarja–Partizanska pot 23
Z HŠ 23
207
156.
653640
653641
C 152230
Partizanska pot 12–15
Z HŠ 12
20
157.
653650
653651
C 653630
Partizanska pot 11–9a
O 653682
163
158.
653660
653661
C 152230
C. I. Cankarja 27–Stranska pot 11
Z HŠ 11
168
159.
653670
653671
C 152130
C. I. Cankarja–Na Lehah 3
Z HŠ 3
100
160.
653680
653681
C 152120
C. I. Cankarja 19–4
O 653692
71
161.
653680
653682
C 152230
C. I. Cankarja–balinišče
Z HŠ 1a
559
162.
653690
653691
C 152130
C. I. Cankarja 9–Koroška cesta 7
C 653720
129
163.
653690
653692
O 653691
Koroška cesta–Cesta talcev
C 152020
758
164.
653700
653701
C 653660
Stranska pot 8–Gozdna pot 7
Z HŠ 7
335
165.
653710
653711
C 653660
Stranska pot 5–1
Z HŠ 1
85
166.
653720
653721
C 152230
C. I. Cankarja 25–Gorska pot 6
O 653682
213
167.
653720
653722
O 653691
Koroška cesta 8–Koroška cesta 14
O 653651
98
168.
653730
653731
C 652870
Ul. J. Šmida 20–28
Z HŠ 28
337
169.
653740
653741
C 452
Prosvetna cesta–C. B. Kidriča
C 152120
403
170.
653750
653751
C 152340
Poljska pot 1–9
Z HŠ 9
198
171.
653760
653761
C 152120
C. V. Svetina 1–3a
Z HŠ 3a
155
172.
653770
653771
C 152120
C. V. Svetina 9–8
C 152120
316
173.
653780
653781
C 152120
Trgovina–vrtec
Z HŠ 4e
84
174.
653790
653791
C 653780
Ul. K. Prežlja
Z HŠ 8
41
175.
653790
653792
C 152120
Ul. K. Prežlja 6–8a
C 653780
95
176.
653800
653801
C 152120
C. V. Svetina 16–14
Z HŠ 14
96
177.
653810
653811
C 152120
Nova ulica 7–2
C 152130
174
178.
653820
653821
C 152120
C. V. Svetina 17–23
Z HŠ 23
150
179.
653830
653831
C 152120
Prosvetna cesta 9–4
Z HŠ 4
78
180.
653840
653841
C 152340
Potoška pot–Gozdna pot 4
Z HŠ 4
77
181.
653850
653851
C 152330
C. A. Travna
Z HŠ 3a
316
182.
653860
653861
C 152330
Strelska ulica 10–C. A. Travna 1a
Z HŠ 1a
95
183.
653870
653871
C 152330
Ul. prvoborca 11–2
C 152220
152
184.
653890
653891
C 152200
Mladinska cesta–Kurirska pot 3
Z HŠ 3
142
185.
653900
653901
C 634
C. J. Finžgarja 5–14
Z HŠ 14
76
186.
653910
653911
C 634
Proti čistilni napravi
Z čistilno napravo
336
187.
653930
653931
C 452
C. B. Kidriča–C. J. Finžgarja 6
C 634
370
188.
653940
653941
C 452
C. B. Kidriča–Udarna 1
C 634
248
189.
653950
653951
C 653940
C. B. Kidriča–za AP
Z HŠ 10
79
190.
653960
653961
C 634
Terenska ulica 9–1
C 653940
100
191.
653970
653971
C 653560
Kulturni dom–Muschet
Z HŠ 56a
83
192.
653980
653981
C 653510
V Republiko
Z HŠ 70
39
193.
653990
653991
C 653520
Hrušica 104–102
Z HŠ 102
53
194.
654000
654001
C 653570
Hrušica 58c–57
Z HŠ 57
165
195.
654010
654011
C 152090
Hrušica 51–52
Z HŠ 52
44
196.
654020
654021
C 152170
Log I. Krivca 2–20
Z HŠ 20
123
197.
654030
654031
C 652360
Zg. Plavž 8–15
Z HŠ 15
121
198.
654040
654041
C 152180
Proti Domu dr. Fr. Berglja
Z HŠ 4
134
199.
654050
654051
C 654170
C. revolucije 15–16
C 654170
104
200.
654060
654061
C 152100
C. C. Tavčarja 5–C. Revolucije 6
Z HŠ 6
47
201.
654070
654071
C 152260
Kurilniška ulica–C. Revolucije 1
Z HŠ 1
154
202.
654080
654081
C 452
C. m. Tita 75–C. C. Tavčarja 6
Z HŠ 6
98
203.
654090
654091
C 452
C. m. Tita 82–84
O 654091
220
204.
654100
654101
C 152180
C. m. Tita 104–90
C 452
216
205.
654110
654111
C 152100
C. m. Tita–mimo pošte
Z HŠ 79
70
206.
654120
654121
C 152010
C. na Golico 12–15
Z HŠ 15
124
207.
654130
654131
C 152290
C. m. Tita–center II
Z HŠ 45
113
208.
654140
654141
C 452
C. m. Tita 72–78
Z HŠ 78
121
209.
654150
654151
C 152100
Proti C.C.Tavč 1a,1b
Z HŠ 1a
32
210.
654160
654161
C 152280
Kosova graščina–Murova 10
C 152280
108
211.
654170
654171
C 152100
Mimo OŠ Tone Čufar
C 652350
333
212.
654180
654181
C 152300
Pod gozdom 2–4
Z HŠ 4
55
213.
654200
654201
C 152300
C. M. Tita 4–2
Z HŠ 2
119
214.
654210
654211
C 152040
C. 1. maja 30–32
Z HŠ 32
86
215.
654220
654221
C 652880
Potoki 8–10
Z HŠ 10
45
216.
654230
654231
C 152070
Blejska Dobrava 124–117d
C 152060
564
217.
654240
654241
C 654230
Dobravsko polje–HE
Z HE
1626
218.
654250
654251
C 654230
Iskra–Gorice
Z HŠ 118
799
219.
654260
654261
C 653760
Proti C.V.Svetina 2
Z HŠ 20
29
220.
654270
654271
C 653160
Proti Vršam
Z HŠ 86b
63
221.
654280
654281
C 634
C. J. Finžgarja 6–Udarna ulica 8
C 652050
117
222.
654290
654291
C 653890
Kurirska pot 1–10
Z HŠ 10
84
223.
654310
654311
C 152110
LC–Savska cesta 14a
Z HŠ 14a
58
224.
654320
654321
C 152120
Prosvetna cesta 14–Potoška pot 2
C 152340
44
225.
654330
654331
C 452
Konjič–C. B. Kidriča 39
Z HŠ 39
101
226.
654340
654341
C 653910
C. J. Finžgarja–Pirc
Z HŠ 20
54
227.
654350
654351
C 152340
Ul. Janeza Šmida 14– Potoška pot 11
Z HŠ 11
59
228.
654360
654361
C 152020
C. v Rovte 6–2
Z HŠ 2
34
229.
654370
654371
C 653420
Planina pod Golico 17–20b
Z HŠ 20b
167
230.
654380
654381
C 152030
Pl. Rovt–Zakamnik
Z gozdna
461
231.
654400
654401
C 653200
Cerkev–Blejska Dobrava 81
Z HŠ 81
84
232.
654410
654411
C 152050
C. T. Tomšiča 70a–70e
Z HŠ 70e
83
233.
654420
654421
C 152050
C. T. Tomšiča 94–91a
Z HŠ 91a
98
234.
654430
654431
C 152040
LC–C. 1. maja 71
Z HŠ 71
32
235.
654440
654441
C 152040
C. 1. maja 33–47
C 152040
220
236.
654450
654451
C 152170
Mimo Občine
C 452
182
237.
654460
654461
C 634
Kočna 44–48
Z HŠ 48
65
238.
654470
654471
C 654550
Hrušica 94–potok Dobršnik
Z potok
175
239.
654480
654481
C 653360
Planina pod Golico 65–67a
Z HŠ 67a
442
240.
654490
654491
C 652200
Murova 30–Razgledna pot
C 652190
113
241.
654500
654501
C 452
C. m. Tita 9–parkirišče
Z HŠ 10
41
242.
654510
654511
C 152170
Tuš–železarna
C 652330
876
243.
654520
654521
C 452
Proti C. B. Kidriča 42
Z HŠ 42
138
244.
654530
654531
C 653260
Mlaka–Vodohran
Z HŠ 14
736
245.
654540
654541
C 653250
Javorniški Rovt 19– Javorniški Rovt 7
Z HŠ 7
283
246.
654550
654551
C 152080
Belo polje
C 152080
656
247.
654560
654561
C 452
Carinsko špedic. plato
Z HŠ 6d
573
248.
654570
654571
C 152170
Visoka šola–Kovinar
Z HŠ 3b
342
249.
654580
654581
C 152360
Fiprom–Prešernova
C 652420
62
250.
690520
690522
C 1520280
LC–spomenik
Spomenik
13
622 Kranjska Gora
Skupna dolžina javnih poti (JP) v občini znaša 56.475 m (56,475 km).«
6. člen 
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. in 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste št. 37162-3/2022/283 (509) z dne 6. 6. 2022.
7. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-4/2021
Jesenice, dne 24. junija 2022
Župan 
Občine Jesenice 
Blaž Račič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti