Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2022 z dne 5. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2022 z dne 5. 7. 2022

Kazalo

2257. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za enoto urejanja prostora z oznako SVD-96/A v Občini Dravograd – ID: 2986, stran 6899.

  
Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17, 199/21), 338. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3, Uradni list RS, št. 199/21) in 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 8/20 – UPB-4) je Občinski svet Občine Dravograd na 25. redni seji dne 22. 6. 2022 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za enoto urejanja prostora z oznako SVD-96/A v Občini Dravograd – ID: 2986 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 2986, ki se nanaša na določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za enoto urejanja prostora, ki je v Občinskem prostorskem načrtu Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 4/15 – OPN), določena z oznako SVD-96 A, na zemljiščih parc. št. *85/2, 752/1 (del), 752/2 (del), 753/4, 753/5, 753/6, 753/7 (del), 591/4, 591/7 (del), 591/14, 591/15, 593/1 (del), 593/3 (del), vse k.o. 839 Danijel pri Trbonjah.
2. člen 
Obseg in oblika stavbnega zemljišča se za namen gradnje enostanovanjskega objekta preoblikuje tako, kot izhaja iz Elaborata lokacijske preveritve, ki ga je izdelal Plot inženiring, Natalija Kotnik Haber, s.p., Ob Suhi 40a, Ravne na Koroškem, pod številko projekta št. 35/21-LP, februar 2022.
3. člen 
Na zemljiščih iz 1. člena tega sklepa se poveča površina stavbnega zemljišča posamične poselitve z oznako SVD-96 A za 600,00 m2 oziroma za 15,17 % izvorne oblike, nova površina posamične poselitve pa bo znašala 4554,45 m2.
Natančna oblika ter velikost območja stavbnega zemljišča je določena v elaboratu lokacijske preveritve iz 2. člena tega sklepa.
4. člen 
Skladnost nameravanega posega na območju lokacijske preveritve se preverja na podlagi tega sklepa in grafičnega prikaza elaborata lokacijske preveritve iz 2. člena tega sklepa ter na podlagi mnenj nosilcev urejanja prostora k elaboratu lokacijske preveritve.
5. člen 
Ta sklep se vpiše v evidenco lokacijskih preveritev, ki jo Občina Dravograd vodi v skladu s šestim odstavkom 133. člena ZUreP-2.
Občina Dravograd podatek o spremenjeni obliki in velikosti stavbnega zemljišča vnese v evidenco stavbnih zemljišč, ob naslednjih spremembah in dopolnitvah OPN pa jo ustrezno prikaže v grafičnem prikazu namenske rabe prostora.
Sklep se posreduje Upravni enoti Dravograd in Ministrstvu za okolje in prostor.
6. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3503-0003/2022
Dravograd, dne 22. junija 2022
Županja 
Občine Dravograd 
Marijana Cigala

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti