Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2022 z dne 1. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2022 z dne 1. 7. 2022

Kazalo

2221. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v enoti urejanja prostora z oznako KD15.od, stran 6781.

  
Na podlagi prve alineje 127. člena in v povezavi s 128. in 131. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter na podlagi 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15, 8/15, 37/15, 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 32. redni seji dne 22. 6. 2022 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v enoti urejanja prostora z oznako KD15.od 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na prilagajanje in določanje natančne oblike in velikosti območja stavbnih zemljišč na posamični poselitvi, ki je po določilih Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 94/12, 100/12 – popr., 57/13, 1/16, 17/16, 33/18, 70/19, 20/22 in 23/22 – popr.) določena kot enota urejanja prostora z oznako KD15.od in namensko rabo A (površine razpršene poselitve). Območje lokacijske preveritve se nanaša na del zemljišč s parc. št. 42/1 in 40/4, obe k.o. 1374 – Krajna Brda.
2. člen 
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se omogoči razširitev obstoječega stavbnega zemljišča z namensko rabo A v površini 599,77 m2. Meja območja lokacijske preveritve poteka zahodno do meje stavbnih zemljišč, južno do meje stavbnega zemljišča za cesto, na severu do gozdnega roba.
Na območju lokacijske preveritve se skupaj z območjem obstoječih stavbnih zemljišč omogoči gradnja novega objekta za bivalne namene, ob upoštevanju prostorsko izvedbenih pogojev OPN.
3. člen 
V skladu z osmim odstavkom 131. člena ZUreP-2 se sprejeti sklep o lokacijski preveritvi objavi v uradnem glasilu in evidentira v prostorskem informacijskem sistemu, ko bo vzpostavljen.
4. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 2877
Št. 3505-0010/2021
Sevnica, dne 23. junija 2022
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk 

AAA Zlata odličnost