Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2022 z dne 1. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2022 z dne 1. 7. 2022

Kazalo

2189. Višina najnižjih osnovnih plač za posamezne tarifne razrede in višine povračil stroškov prevoza na delo in z dela, prehrane med delom ter službenih potovanj v dejavnosti trgovine Slovenije, stran 6725.

  
Sindikat delavcev trgovine Slovenije, Republiški odbor, Svet gorenjskih sindikatov, Trgovinska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, skladno z 2. in 7. členom Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije (Uradni list RS, št. 52/18, s spremembami in dopolnitvami) objavljajo novo
V I Š I N O   N A J N I Ž J I H    O S N O V N I H   P L A Č 
za posamezne tarifne razrede in višine povračil stroškov prevoza na delo in z dela, prehrane med delom ter službenih potovanj v dejavnosti trgovine Slovenije, ki od 1. 7. 2022 dalje znašajo 
I. NAJNIŽJE OSNOVNE PLAČE 
Najnižje osnovne plače (NOP) za posamezne tarifne razrede za delo opravljeno od vključno 1. 7. 2022 dalje znašajo:
Tarifni razred
NOP v EUR
I.
Enostavna dela
594,08
II.
Manj zahtevna dela
616,88
III.
Srednje zahtevna dela
653,52
IV.
Zahtevna dela
697,60
V.
Bolj zahtevna dela
777,59
VI.
Zelo zahtevna dela
936,49
VII.
Visoko zahtevna dela
1.116,88
II. POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM 
1. Prevoz na delo in z dela
0,17 EUR
2. Prehrana med delom
4,81 EUR
3. Službena potovanja v Republiki Sloveniji – dnevnice
6–8 ur
6,93 EUR
8–12 ur
9,91 EUR
nad 12 ur
19,56 EUR
Obrazložitev: 
Skladno z drugim odstavkom 2. člena Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije (Uradni list RS, št. 52/18 s spremembami in dopolnitvami – Tarifna priloga h KPDTS) se najnižje osnovne plače od vključno leta 2020 dalje spreminjajo in usklajujejo izključno 1. julija tekočega leta z inflacijo, merjeno z indeksom cen življenjskih potrebščin SURS I–VI tekočega leta / I–VI preteklega leta, vendar ne več kot za 2 % letno. Indeks cen življenjskih potrebščin SURS I–VI 22 / I–VI 21 znaša 107,3, zato se najnižje osnovne plače po posameznih tarifnih razredih za delo opravljeno od 1. 7. 2022 dalje povišajo za 2 %.
Skladno s 7. členom Tarifne priloge h KPDTS se povračila stroškov v zvezi z delom, razen nadomestila za ločeno življenje, uskladijo 1. julija tekočega leta z inflacijo, merjeno z indeksom cen življenjskih potrebščin SURS I–VI tekočega leta / I–VI preteklega leta. Indeks cen življenjskih potrebščin SURS I–VI 22 / I–VI 21 znaša 107,3, zato se povračila stroškov prevoza na delo in z dela, prehrane med delom in službenih potovanj v Republiki Sloveniji povečajo za 7,3 %.
Ljubljana, dne 1. julija 2022
Trgovinska zbornica Slovenije 
po pooblastilu navedenih podpisnikov 
Mija Lapornik 
izvršna direktorica

AAA Zlata odličnost