Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2022 z dne 24. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2022 z dne 24. 6. 2022

Kazalo

2101. Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja dela, družine in socialnih zadev v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov, stran 6523.

  
Na podlagi 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18 in 204/21) in za izvrševanje 2. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18, 30/18, 116/21, 180/21 in 29/22) minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja dela, družine in socialnih zadev v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov 
1. člen 
V Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja dela, družine in socialnih zadev v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 5/18, 21/18, 60/18, 134/20, 108/21 in 69/22) se v prilogi v tabeli »Tip osebe javnega prava: dom upokojencev, posebni socialnovarstveni zavod, Razpon plačnega razreda: 47–54«, v vrstici šifra PU 30040, Dom Lukavci, šifra DM B017347, Direktor DU PSVZ, v zadnjem stolpcu plačni razred »52« nadomesti s plačnim razredom »53«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-14/2022
Ljubljana, dne 10. junija 2022
EVA 2022-2611-0041
Luka Mesec 
minister 
za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost