Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2022 z dne 24. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2022 z dne 24. 6. 2022

Kazalo

2099. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o sodelovanju državnega tožilstva, policije in drugih pristojnih državnih organov in institucij pri odkrivanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj ter delovanju specializiranih in skupnih preiskovalnih skupin, stran 6520.

  
Na podlagi petega odstavka 160.a člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o sodelovanju državnega tožilstva, policije in drugih pristojnih državnih organov in institucij pri odkrivanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj ter delovanju specializiranih in skupnih preiskovalnih skupin 
1. člen 
V Uredbi o sodelovanju državnega tožilstva, policije in drugih pristojnih državnih organov in institucij pri odkrivanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj ter delovanju specializiranih in skupnih preiskovalnih skupin (Uradni list RS, št. 83/10 in 28/21) se v 5. členu v drugem odstavku črta beseda »pisna«.
2. člen 
V 12. členu se v tretjem odstavku črta besedilo »najkasneje v 48 urah po prejemu zahteve«.
V četrtem odstavku se besedilo »ko poda pisne usmeritve v konkretni zadevi« nadomesti z besedilom »ko je obveščen o kaznivem dejanju«.
3. člen 
V 14. členu se tretji odstavek črta.
4. člen 
Za 29. členom se doda nov, 29.a člen, ki se glasi:
»29.a člen 
O zaključku dela specializirane preiskovalne skupine z odredbo odloči njen vodja in o tem poroča generalnemu državnemu tožilcu.«.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-230/2022
Ljubljana, dne 23. junija 2022
EVA 2022-2030-0012
Vlada Republike Slovenije 
Danijel Bešič Loredan 
podpredsednik 

AAA Zlata odličnost