Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2022 z dne 24. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2022 z dne 24. 6. 2022

Kazalo

2048. Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti, stran 6456.

  
Na podlagi 2. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 z nadaljnjimi spremembami) in Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 z nadaljnjimi spremembami) sklepata pogodbeni stranki:
kot predstavnik delodajalcev:
Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala
Dimičeva 13, Ljubljana,
ki jo zastopa predsednik Upravnega odbora Kristjan Mugerli
Združenje delodajalcev Slovenije, Sekcija za gradbeništvo
Dimičeva 9, Ljubljana,
ki jo zastopa predsednica Sekcije Alenka Samec
in
kot predstavnik delavcev:
Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije
Dalmatinova 4, Ljubljana,
ki ga zastopa predsednik Franc Niderl
Sindikat cestnega gospodarstva Slovenije
Trg OF 14, 1000 Ljubljana,
ki ga zastopa predsednik Sašo Simonič
sklepata naslednje
S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E    K O L E K T I V N E   P O G O D B E 
gradbenih dejavnosti (Uradni list RS, št. 101/15, 15/17, 80/17, 30/18, 5/19, 81/19,67/21 in 6/22)
1. člen 
Zneski najnižjih osnovnih plač, opredeljeni v točki 1 Tarifne priloge, se spremenijo tako, da se točka 1 glasi:
»Zneski najnižjih osnovnih plač za posamezni tarifni razred veljajo od 1. 7. 2022 dalje in znašajo:
Tarifni razred
Najnižje osnovne plače v € za 174 ur
I.
548,75
II.
609,07
III.
675,07
IV.
747,93
IV./2
793,30
V.
884,04
V./2
939,04
VI.
989,91
VI./2
1.146,64
VII.
1.174,14
VII./2
1.319,87
VII./3
1.421,61
VIII.
1.574,23
« 
2. člen 
Zneski stroškov prehrane, opredeljeni v točki 2 Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti, se spremenijo tako, da se odstavek (2) glasi:
»(2) Če delodajalec delavcu ne zagotovi prehrane med delom, delavcu pripada povračilo stroškov za prehrano med delom v višini 6,00 € na dan.«
3. člen 
Te spremembe in dopolnitve stopijo v veljavo po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljajo pa se od 1. 7. 2022 dalje.
Ljubljani, dne 14. junija 2022
Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica gradbeništva 
in industrije gradbenega materiala, 
predsednik Upravnega odbora 
Kristjan Mugerli 
 
Združenje delodajalcev Slovenije, Sekcija za gradbeništvo, 
predsednica Sekcije 
Alenka Samec 
 
Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije, 
predsednik 
Franc Niderl 
 
Sindikat cestnega gospodarstva Slovenije 
predsednik 
Sašo Simonič 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 15. 6. 2022 izdalo potrdilo št. 02047-8/2004-67 o tem, da so Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti vpisane v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 5/13.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti