Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2022 z dne 27. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2022 z dne 27. 5. 2022

Kazalo

1713. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev Mestne občine Celje, stran 5485.

  
Na podlagi 28., 28. b in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17, 49/20 – ZIUZEOP in 18/21; v nadaljevanju: ZVrt), Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US. US, 88/16 – odl. US, 1/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19 in 189/20 – ZFRO), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19) in 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) je Mestni svet Mestne občine Celje na 18. dopisni seji, ki je potekala od dne 19. 5. 2022 do 23. 5. 2022, do 10. ure sprejel
S K L E P 
o spremembah Sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev Mestne občine Celje 
1. člen 
V Sklepu o določitvi cen programov javnih vrtcev Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 48/16, 26/17, 64/17, 26/19, 108/20 in 80/21) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»(1) Cene dnevnih programov javnih vrtcev Mestne občine Celje znašajo mesečno na otroka v:
– oddelku prvega starostnega obdobja 
539,81 eurov,
– oddelku drugega starostnega obdobja 
393,21 eurov,
– starostno kombiniranem oddelku in oddelku od 3. do 4. leta 
425,72 eurov,
– razvojnem oddelku 
1.095,80 eurov.
(2) Cena poldnevnih programov na otroka v oddelku prvega starostnega obdobja znaša 427,85 eurov in na otroka v oddelku drugega starostnega obdobja 310,70 eurov mesečno.«.
2. člen 
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Cena dveh bolnišničnih oddelkov v Splošni bolnišnici Celje znaša eurov 5.838,54 mesečno, v kateri predstavljajo stroški dela 5.700,54 eurov.«.
3. člen 
V 5. členu se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Mesečni strošek živil za otroke v cenah programov iz 1. člena znaša 42,39 eurov.«.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 6. 2022.
Št. 602-3/2018
Celje, dne 23. maja 2022
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti