Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2022 z dne 27. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2022 z dne 27. 5. 2022

Kazalo

1704. Odredba o spremembah Prilagojenega izobraževalnega programa devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom, stran 5456.

  
Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
O D R E D B O 
o spremembah Prilagojenega izobraževalnega programa devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom 
1. člen 
Ministrica za izobraževanje, znanost in šport sprejme spremembe Prilagojenega izobraževalnega programa devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom.
2. člen 
S sklepom Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje, sprejetega na 205. seji, dne 20. 2. 2020, se določi:
– učni načrt za izbirni predmet Računalništvo.
3. člen 
S sklepom Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje, sprejetega na 209. seji, dne 22. 10. 2020, se določi:
– učni načrt za izbirni predmet Šport.
4. člen 
S sklepom Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje, sprejetega na 213. seji, dne 15. 4. 2021, se določi:
– učni načrt za obvezni predmet Slovenščina.
5. člen 
S sklepi Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje, sprejetih na 219. seji, dne 17. 2. 2022, se določijo učni načrti za:
– obvezni predmet Matematika,
– obvezni predmet Spoznavanje okolja,
– obvezni predmet Naravoslovje v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju,
– obvezni predmet Naravoslovje v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju,
– obvezni predmet Družboslovje v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju,
– obvezni predmet Družboslovje v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju in
– izbirni predmet Likovno snovanje.
6. člen 
(1) Učni načrti se začnejo uporabljati v šolskem letu 2022/2023.
(2) Učne načrte Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
Do potrditve učbenikov za posodobljene učne načrte, vendar najdalj tri leta od uveljavitve te odredbe, se uporabljajo dosedanji učbeniki, razen v delih, ki so v nasprotju s prenovljenimi učnimi načrti iz te odredbe.
8. člen 
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-97/2022
Ljubljana, dne 25. maja 2022
EVA 2022-3330-0006
Prof. dr. Simona Kustec 
ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost