Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2022 z dne 17. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2022 z dne 17. 5. 2022

Kazalo

1622. Spremembe Splošnega akta o cestninjenju, stran 5300.

  
Na podlagi drugega odstavka 21. člena Zakona o cestninjenju (Uradni list RS, št. 24/15, 41/17, 158/20 in 159/21), točk 7.2.2 in 7.2.10 Statuta Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., ter 7. člena Poslovnika o delu uprave, je uprava Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., dne 6. aprila 2022 sprejela
S P R E M E M B E   S P L O Š N E G A   A K T A 
o cestninjenju 
1. člen
V Splošnem aktu o cestninjenju (Uradni list RS, št. 178/21) se točka 10.9 spremeni tako, da se glasi:
»10.9 Preverjanje obstoja elektronske vinjete ob nakupu
Stranka je v postopku nakupa elektronske vinjete v spletni trgovini ali na prodajnem mestu obveščena, ali za konkretno registrsko označbo vozila že obstaja elektronska vinjeta in do kdaj je veljavna.
10.9.1 Preverjanje v postopku nakupa elektronske vinjete v spletni trgovini 
Po vnosu registrske označbe in države registracije vozila sistem elektronske vinjete samodejno preveri, ali zanjo že obstaja veljavna elektronska vinjeta, in morebitni podatek o obstoju veljavne elektronske vinjete prikaže na zaslonu. Sistem elektronske vinjete stranko opozori, če za registrsko označbo vozila, za katero želi kupiti elektronsko vinjeto, že obstaja veljavna elektronska vinjeta.
Postopek nakupa elektronske vinjete se nato lahko na željo stranke prekine ali nadaljuje.
10.9.2 Preverjanje v postopku nakupa elektronske vinjete na prodajnem mestu 
Po vnosu registrske označbe in države registracije vozila v prodajno aplikacijo na prodajnem mestu sistem elektronske vinjete samodejno preveri, ali zanjo že obstaja veljavna elektronska vinjeta, in morebitni podatek o obstoju veljavne elektronske vinjete prikaže na zaslonu. Sistem elektronske vinjete prodajalca opozori, če za registrsko označbo vozila, za katero želi stranka kupiti elektronsko vinjeto, že obstaja veljavna elektronska vinjeta. Če veljavna elektronska vinjeta obstaja, prodajalec o tem obvesti stranko.
Postopek nakupa elektronske vinjete se nato lahko na željo stranke prekine ali nadaljuje.«.
2. člen 
V točki 10.11.3 se v drugem odstavku prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– ime in priimek in EMŠO ali ime podjetja z davčno in matično številko, naslov, pošto in državo prebivališča ali sedež podjetja;«.
3. člen 
V točki 10.11.6 se drugi odstavek črta.
4. člen 
V točki 10.11.7 se v tretjem odstavku beseda »druge« nadomesti z besedo »prve«.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-160/2022/11-026101860
Ljubljana, dne 6. aprila 2022
EVA 2022-2430-0037
Mag. Valentin Hajdinjak 
predsednik uprave 
DARS, d. d. 
Dr. Peter Gašperšič 
član uprave 
DARS, d. d. 
V skladu s tretjim odstavkom 21. člena Zakona o cestninjenju (Uradni list RS, št. 24/15, 41/17, 158/20 in 159/21) je bilo k Spremembam Splošnega akta o cestninjenju pridobljeno soglasje Vlade Republike Slovenije, izdano pod št. 00704-175/2022/3 z dne 5. 5. 2022.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti