Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2022 z dne 6. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2022 z dne 6. 5. 2022

Kazalo

1463. Uredba o spremembi Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja, stran 4812.

  
Na podlagi prvega odstavka v zvezi s tretjim odstavkom 74. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembi Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja 
1. člen 
V Uredbi o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 43/15 in 181/21) se v 13. členu v tretjem odstavku v 3. točki pod a) besedilo »bruto tlorisne površine« nadomesti z besedilom »zazidane površine«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-166/2022
Ljubljana, dne 5. maja 2022
EVA 2022-2550-0041
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost