Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2022 z dne 6. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2022 z dne 6. 5. 2022

Kazalo

1453. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenih osnutkov, stran 4804.

  
Na podlagi 112. in v povezavi s 119. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) ter 3. in 7. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11, 73/14, 20/17) je župan Občine Vipava dne 25. 4. 2022 sprejel
S K L E P 
o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenih osnutkov 
– Občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN Južna vojašnica – 1. del za naselje Vipava (EUP V19 CU)
– Občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN PR19 za naselje Poreče (EUP PR19 SK in del EUP PR18 E).
1. člen 
Občina Vipava s tem sklepom obvešča javnost, da se javno razgrneta dopolnjena osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta:
– za območje Južna vojašnica – 1. del za naselje Vipava (EUP V19 CU) – ID PA 2004
– za naselje Poreče PR19 (EUP PR19 SK in del EUP PR18 E) – ID PA 2603.
2. člen 
Javna razgrnitev bo potekala v času od petka, 6. 5. 2022 do torka, 7. 6. 2022.
Gradivo bo v času javne razgrnitve objavljeno na spletnem portalu Občine Vipava na povezavi: https://obcina.vipava.si/objave/107
Ogled gradiva bo mogoč tudi v prostorih Občine Vipava, Glavni trg 15, 5270 Vipava, v času uradnih ur.
3. člen 
Javna obravnava dopolnjenega osnutka prostorskega akta bo v sredo, 1. 6. 2022, s pričetkom ob 17.00 uri, v prostorih Občine Vipava.
4. člen 
V času javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenih osnutkov, lahko svoje pripombe in predloge podajo vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predlogi se lahko podajo:
– pisno ali v ustni obliki na javni obravnavi,
– z vpisom v knjigo pripomb in predlogov na mestu javne razgrnitve na Občini Vipava.
Rok za oddajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve.
5. člen 
Občina Vipava bo prejete pripombe in predloge preučila in do njih zavzela stališča, ki jih bo obravnaval Občinski svet Občine Vipava in se do njih opredelil.
Po opredelitvi občinskega sveta bo Občina Vipava stališča javno objavila na občinski spletni strani.
6. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Občine Vipava in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3503-4/2020-26
Št. 3503-12/2020-28
Vipava, dne 25. aprila 2022
Župan 
Občine Vipava 
Goran Kodelja 

AAA Zlata odličnost