Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2022 z dne 6. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2022 z dne 6. 5. 2022

Kazalo

1440. Sklep o ukinitvi statusa Splošno ljudsko premoženje v splošni uporabi, stran 4779.

  
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), Sporazuma o premoženjsko delitveni bilanci (uradni list RS, št. 57/00) in 6. ter 14. člena Statuta Občine Razkrižje (uradno prečiščeno besedilo – Uradni list RS, št. 41/21) je Občinski svet Občine Razkrižje na 19. redni seji dne 22. 3. 2022 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa Splošno ljudsko premoženje v splošni uporabi 
1. člen 
Na nepremičninah parc. št.,
– 690 k.o. 277 Šafarsko,
– 691/5 k.o. 277 Šafarsko,
– 698 k.o. 277 Šafarsko,
– 699/3 k.o. 277 Šafarsko,
– 699/4 k.o. 277 Šafarsko,
– 699/5 k.o. 277 Šafarsko,
– 699/6 k.o. 277 Šafarsko,
– 699/7 k.o. 277 Šafarsko,
– 699/8 k.o. 277 Šafarsko,
– 699/9 k.o. 277 Šafarsko,
– 707 k.o. 277 Šafarsko,
– 708 k.o. 277 Šafarsko.
2. člen 
Na nepremičnini parc. št.,
– 691/6 k.o. 277 Šafarsko.
3. člen 
Na nepremičninah iz 1. člena tega sklepa se po prenehanju statusa Splošnega ljudskega premoženja v splošni uporabi, v zemljiško knjigo vpiše lastninska pravica v korist Občine Razkrižje, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje do celote, matična št. 1332163000 in zaznamba, da imajo nepremičnine status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
4. člen 
Na nepremičnini iz 2. člena tega sklepa se po prenehanju statusa Splošnega ljudskega premoženja v splošni uporabi v zemljiško knjigo vpiše lastninska pravica v korist Občine Razkrižje, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje do celote, matična št. 1332163000.
5. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7113-1/2022-5
Šafarsko, dne 25. marca 2022
Župan 
Občine Razkrižje 
Stanko Ivanušič 

AAA Zlata odličnost