Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2022 z dne 6. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2022 z dne 6. 5. 2022

Kazalo

1433. Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah v k.o. 1973 Medvode, stran 4774.

  
Na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 – ZDLGPE in 175/20), 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20 – ZIUOPDVE in 199/21 – ZUreP-3) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popr., 17/18 in 97/20) je Občinski svet Občine Medvode na 22. seji dne 13. 4. 2022 sprejel
S K L E P 
o določitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah v k.o. 1973 Medvode 
1. člen 
S tem sklepom se na nepremičninah:
k.o.
ime k.o.
parc. št. 
ID znak
ID št.
1973
Medvode
472/1
1973-472/1
ID 1997216
1973
Medvode
472/2
1973-472/2
ID 4349224
1973
Medvode
472/3
1973-472/3
ID 318904
1973
Medvode
478/2
1973-478/2
ID 2165803
1973
Medvode
479/2
1973-479/2
ID 1305596
1973
Medvode
479/3
1973-479/3
ID 1808196
1973
Medvode
479/4
1973-479/4
ID 1976094
1973
Medvode
276/14
1973-276/14
ID 1997208
1973 
Medvode
294/19
1973-294/19
ID 1726943
1973 
Medvode
294/47
1973-294/47
ID 6406017
1973 
Medvode
315/10
1973-315/10
ID 6253138
1973 
Medvode
315/4
1973-315/4
ID 4750693
1973 
Medvode
315/7
1973-315/7
ID 4582497
1973 
Medvode
315/8
1973-315/8
ID 1895150
1973 
Medvode
317/4
1973-317/4
ID 1892935
1973 
Medvode
317/5
1973-317/5
ID 2397567
1973 
Medvode
317/6
1973-317/6
ID 1724814
1973 
Medvode
317/7
1973-317/7
ID 1222091
1973 
Medvode
319
1973-319
ID 5084485
1973 
Medvode
320/12
1973-320/12
ID 3237235
1973 
Medvode
320/13
1973-320/13
ID 2733855
1973 
Medvode
320/3
1973-320/3
ID 4748462
1973 
Medvode
320/31
1973-320/31
ID 6893617
1973 
Medvode
320/5
1973-320/5
ID 1557234
1973 
Medvode
323/15
1973-323/15
ID 4919996
1973 
Medvode
323/2
1973-323/2
ID 2060787
1973 
Medvode
323/6
1973-323/6
ID 3069120
1973 
Medvode
324/1
1973-324/1
ID 5871116
1973 
Medvode
324/3
1973-324/3
ID 5871118
1973 
Medvode
324/4
1973-324/4
ID 5871119
1973 
Medvode
325
1973-325
ID 1724813
1973 
Medvode
326/10
1973-326/10
ID 5871126
1973 
Medvode
326/11
1973-326/11
ID 5871127
1973 
Medvode
326/13
1973-326/13
ID 7236870
1973 
Medvode
326/14
1973-326/14
ID 7236871
1973 
Medvode
329/10
1973-329/10
ID 214516
1973 
Medvode
329/9
1973-329/9
ID 46354
določi status »grajenega javnega dobra lokalnega pomena«.
2. člen 
Navedene nepremičnine pridobijo status »grajenega javnega dobra lokalnega pomena« z ugotovitveno odločbo, ki jo po uradni dolžnosti izda občinska uprava.
3. člen 
Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu sodišču v izvršitev vpisa zaznambe grajenega javnega dobra.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-45/2022-5
Medvode, dne 13. aprila 2022
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole 

AAA Zlata odličnost