Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2022 z dne 6. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2022 z dne 6. 5. 2022

Kazalo

1431. Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah v k.o. 1975 Spodnje Pirniče, stran 4773.

  
Na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 – ZDLGPE in 175/20), 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20 – ZIUOPDVE in 199/21 – ZUreP-3) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popr., 17/18 in 97/20) je Občinski svet Občine Medvode na 22. seji dne 13. 4. 2022 sprejel
S K L E P 
o določitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah v k.o. 1975 Spodnje Pirniče 
1. člen 
S tem sklepom se na nepremičninah:
k.o.
ime k.o.
parc. št. 
ID znak
ID št.
1975 
Spodnje Pirniče
1041
1975-1041
ID 3079713
1975 
Spodnje Pirniče
1046/4
1975-1046/4
ID 1903710
1975 
Spodnje Pirniče
1057
1975-1057
ID 728839
1975 
Spodnje Pirniče
1058/1
1975-1058/1
ID 896516
1975 
Spodnje Pirniče
1060/13
1975-1060/13
ID 6270579
1975 
Spodnje Pirniče
1060/15
1975-1060/15
ID 6270582
1975 
Spodnje Pirniče
1060/25
1975-1060/25
ID 7188147
1975 
Spodnje Pirniče
1060/9
1975-1060/9
ID 4825387
1975 
Spodnje Pirniče
1063/3
1975-1063/3
ID 6630043
1975 
Spodnje Pirniče
1065/1
1975-1065/1
ID 4759264
1975 
Spodnje Pirniče
1065/3
1975-1065/3
ID 560156
1975 
Spodnje Pirniče
1066
1975-1066
ID 3751810
1975 
Spodnje Pirniče
1067
1975-1067
ID 2408125
1975 
Spodnje Pirniče
1070
1975-1070
ID 5262495
1975 
Spodnje Pirniče
1071
1975-1071
ID 1735581
1975 
Spodnje Pirniče
1072
1975-1072
ID 225192
1975 
Spodnje Pirniče
1073
1975-1073
ID 896510
1975 
Spodnje Pirniče
1075/3
1975-1075/3
ID 7123661
1975 
Spodnje Pirniče
1075/4
1975-1075/4
ID 7123660
1975 
Spodnje Pirniče
1076
1975-1076
ID 2576779
1975 
Spodnje Pirniče
1078/1
1975-1078/1
ID 6329597
1975 
Spodnje Pirniče
1078/3
1975-1078/3
ID 6329595
1975 
Spodnje Pirniče
1078/4
1975-1078/4
ID 6329596
1975 
Spodnje Pirniče
1078/5
1975-1078/5
ID 6329593
1975 
Spodnje Pirniče
1078/6
1975-1078/6
ID 6329594
1975 
Spodnje Pirniče
1079/1
1975-1079/1
ID 1232771
1975 
Spodnje Pirniče
1079/4
1975-1079/4
ID 57243
1975 
Spodnje Pirniče
1080
1975-1080
ID 2912023
1975 
Spodnje Pirniče
1081
1975-1081
ID 2239869
1975 
Spodnje Pirniče
1082
1975-1082
ID 3415988
1975 
Spodnje Pirniče
1083
1975-1083
ID 225193
1975 
Spodnje Pirniče
1084
1975-1084
ID 728837
1975 
Spodnje Pirniče
1085
1975-1085
ID 2744362
1975 
Spodnje Pirniče
1086
1975-1086
ID 4489189
1975 
Spodnje Pirniče
1089
1975-1089
ID 3751811
1975 
Spodnje Pirniče
1109
1975-1109
ID 2912019
1975 
Spodnje Pirniče
1122
1975-1122
ID 5262497
1975 
Spodnje Pirniče
1151
1975-1151
ID 1567842
1975 
Spodnje Pirniče
1162
1975-1162
ID 1903709
1975 
Spodnje Pirniče
1164
1975-1164
ID 2239868
1975 
Spodnje Pirniče
1187
1975-1187
ID 4927048
1975 
Spodnje Pirniče
1193
1975-1193
ID 560155
1975 
Spodnje Pirniče
1203
1975-1203
ID 57239
1975 
Spodnje Pirniče
1210
1975-1210
ID 5251881
določi status »grajenega javnega dobra lokalnega pomena«.
2. člen 
Navedene nepremičnine pridobijo status »grajenega javnega dobra lokalnega pomena« z ugotovitveno odločbo, ki jo po uradni dolžnosti izda občinska uprava.
3. člen 
Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu sodišču v izvršitev vpisa zaznambe grajenega javnega dobra.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-45/2022-3
Medvode, dne 13. aprila 2022
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole 

AAA Zlata odličnost