Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2022 z dne 6. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2022 z dne 6. 5. 2022

Kazalo

1426. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah v k.o. 1972 Senica, stran 4769.

  
Na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 – ZDLGPE in 175/20) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popr., 17/18 in 97/20) je Občinski svet Občine Medvode na 22. seji dne 13. 4. 2022 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah v k.o. 1972 Senica 
1. člen 
S tem sklepom se ukine status zemljišča »javno dobro« na nepremičninah:
k.o.
ime k.o.
parc. št. 
ID znak
ID št.
1972
Senica
189/46
1972-189/46
ID 770272
1972
Senica
189/47
1972-189/47
ID 4130120
1972
Senica
366/73
1972-366/73
ID 6722028
1972
Senica
443/3
1972-443/3
ID 3415952
1972
Senica
448/1
1972-448/1
ID 5095115
1972
Senica
448/2
1972-448/2
ID 896472
1972
Senica
449/1
1972-449/1
ID 4088530
1972
Senica
450
1972-450
ID 57197
1972
Senica
451/1
1972-451/1
ID 2744302
1972
Senica
451/2
1972-451/2
ID 3415953
1972
Senica
452/1
1972-452/1
ID 1064673
1972
Senica
454/1
1972-454/1
ID 1735541
1972
Senica
454/2
1972-454/2
ID 4255973
1972
Senica
454/4
1972-454/4
ID 57198
1972
Senica
455/3
1972-455/3
ID 3415954
1972
Senica
456/1
1972-456/1
ID 1400271
1972
Senica
456/2
1972-456/2
ID 2576731
1972
Senica
456/3
1972-456/3
ID 5095116
1972
Senica
457/2
1972-457/2
ID 1567801
1972
Senica
459
1972-459
ID 57200
1972
Senica
463
1972-463
ID 1064675
1972
Senica
464
1972-464
ID 728800
1972
Senica
465/2
1972-465/2
ID 7015353
1972
Senica
465/3
1972-465/3
ID 7015352
1972
Senica
465/4
1972-465/4
ID 7015351
1972
Senica
469/13
1972-469/13
ID 7015229
1972
Senica
469/15
1972-469/15
ID 7015232
1972
Senica
469/16
1972-469/16
ID 7015233
1972
Senica
470/1
1972-470/1
ID 4632998
1972
Senica
470/2
1972-470/2
ID 5136970
1972
Senica
471
1972-471
ID 4800932
1972
Senica
472
1972-472
ID 1609928
1972
Senica
477
1972-477
ID 4590985
1972
Senica
444
1972-444
ID 1966498
1972
Senica
475
1972-475
ID 455460
1972
Senica
232/6
1972-232/6
ID 7015446
1972
Senica
232/7
1972-232/7
ID 7015447
2. člen 
Navedene nepremičnine izgubijo status javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo po uradni dolžnosti izda občinska uprava.
3. člen 
Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu sodišču v izvršitev vknjižbe lastninske pravice na nepremičninah iz 1. člena v korist Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, matična številka: 5874564000.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-44/2022-12
Medvode, dne 13. aprila 2022
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole 

AAA Zlata odličnost