Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2022 z dne 6. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2022 z dne 6. 5. 2022

Kazalo

1410. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Ljubno, stran 4760.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19 in 194/21) ter 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Ljubno na 19. redni seji dne 31. 3. 2022 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Ljubno 
1. člen 
Doda se peta alineja 5. člena pravilnika, ki se glasi:
– Objekt mora imeti gradbeno dovoljenje za stavbo, za katero bo izvedena naložba oziroma kopijo potrdila, da ima stavba uporabno dovoljenje po zakonu, če je bila zgrajena pred letom 1967 ali Izjava o legalnosti in namembnosti stavbe.
2. člen 
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati pa začne naslednji dan po objavi.
Št. 007-10/2011-3
Ljubno, dne 31. marca 2022
Župan 
Občine Ljubno 
Franjo Naraločnik 

AAA Zlata odličnost