Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2022 z dne 6. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2022 z dne 6. 5. 2022

Kazalo

1391. Sklep o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za EUP PR_11, stran 4714.

  
Na podlagi druge alineje 127. člena in 129. člena, ter 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 – ZUreP-2) ter 15. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Brezovica na 19. redni seji 15. 4. 2022 sprejel
S K L E P 
o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za EUP PR_11 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi Elaborat lokacijske preveritve za enoto urejanja prostora z oznako PR_11, ki se vodi z identifikacijsko številko 2363 v zbirki prostorskih aktov.
2. člen 
Dovoli se individualno odstopanje od določil izvedbenega prostorskega akta – Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 23/16), na zemljišču parc. št. 223/7 in 2232/48 obe k.o. 1705-Preserje tako, da se v Prilogi 1 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Brezovica v tabeli št. 203 pod rubriko »prostorsko izvedbeni pogoji« zapiše:
− na območju parcele 223/7 k.o. Preserje je zaradi naklona terena dopustna postavitev višjih opornih zidov od predpisanega 1,2 metra v izgledu kamnite zložbe z namenom utrditve brežine,
− na delu parcele 2232/4 k.o. Preserje, ki predstavlja v naravi lokalno pot in se slepo zaključi z zapornico pred zasebnim zemljiščem, je dopustno obračanje tako, da vozila vzratno parkirajo iz javne poti v garažo, iz garaže pa se čelno priključujejo na javno pot.
3. člen 
Ta sklep velja dve leti od dneva uveljavitve. Investitor mora v tem času vložiti popolno vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja ali predodločbe. Sklep preneha veljati tudi, če preneha veljati na njegovi podlagi izdano gradbeno dovoljenje ali predodločba.
4. člen 
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 11/22
Brezovica, dne 15. aprila 2022
Župan 
Občine Brezovica 
Metod Ropret 

AAA Zlata odličnost