Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2022 z dne 6. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2022 z dne 6. 5. 2022

Kazalo

1370. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za industrijsko-komercialni namen in komercialni prevoz, stran 4630.

  
Na podlagi četrtega odstavka 93. člena in petega odstavka 95. člena ter za izvrševanje 93. člena in 95. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16, 92/21 in 192/21) minister za finance izdaja
P R A V I L N I K 
o dopolnitvi Pravilnika o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za industrijsko-komercialni namen in komercialni prevoz 
1. člen 
V Pravilniku o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za industrijsko-komercialni namen in komercialni prevoz (Uradni list RS, št. 70/17) se za 6. členom doda nov 6.a člen, ki se glasi:
»6.a člen 
(statični delovni stroji) 
(1) Za statične delovne stroje iz prvega odstavka 93. člena zakona se štejejo delovni stroji, ki so v času svojega delovanja dovolj trdno povezani s tlemi, da so nepremični.
(2) Za statične delovne stroje se štejejo tudi omejeno mobilni statični delovni stroji, ki so v času svojega delovanja dovolj trdno povezani s tlemi, da so nepremični, in se v času, ko ne delujejo med različnimi lokacijami delovišč, premikajo:
– s pomočjo drugih vozil ali
– s pomočjo vozil, katerih sestavni del so,
ter je mobilnost teh strojev občasna in omejena na zaprto delovišče ali gradbišče.«.
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-242/2022/11
Ljubljana, dne 20. aprila 2022
EVA 2022-1611-0038
Mag. Andrej Šircelj 
minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost