Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2022 z dne 29. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2022 z dne 29. 4. 2022

Kazalo

1293. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica, stran 3959.

  
V skladu z 49.a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, št. 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP in 80/20 – ZIUOOPE) so Občinski svet Občine Jesenice na redni 24. seji dne 31. 3. 2022, Občinski svet Občine Gorje na redni 19. seji dne 9. 3. 2022, Občinski svet Občine Kranjska Gora na redni 21. seji dne 2. 3. 2022 in Občinski svet Občine Žirovnica na redni 18. seji dne 31. 3. 2022 sprejeli
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica 
1. člen
Spremeni se celotni 7. člen Odloka tako, da se glasi:
»7. člen 
Za posamezno občino ustanoviteljico se opravlja delo in financiranje delovanja skupne občinske uprave v medobčinskem inšpektoratu in redarstvu v razmerju:
(1) Občina Jesenice 38 %
(2) Občina Kranjska Gora 41 %
(3) Občina Žirovnica 9 %
(4) Občina Gorje 12 %.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-1/2022-12
Gorje, dne 9. marca 2022
Župan 
Občine Gorje 
Peter Torkar 
Št. 900-0001/2018
Breznica, dne 31. marca 2022
Župan 
Občine Žirovnica 
Leopold Pogačar 
Št. 900-2/2022
Jesenice, dne 31. marca 2022
Župan 
Občine Jesenice 
Blaž Račič 
Št. 21/2
Kranjska Gora, dne 2. marca 2022
Župan 
Občine Kranjska Gora 
Janez Hrovat 

AAA Zlata odličnost