Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2022 z dne 29. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2022 z dne 29. 4. 2022

Kazalo

1262. Pravilnik o spremembi Pravilnika o metodologiji financiranja zaščitne opreme in dezinfekcije prostorov izvajalcem storitev na področju vzgoje, izobraževanja in znanosti, stran 3882.

  
Na podlagi drugega odstavka 101. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o metodologiji financiranja zaščitne opreme in dezinfekcije prostorov izvajalcem storitev na področju vzgoje, izobraževanja in znanosti 
1. člen 
V Pravilniku o metodologiji financiranja zaščitne opreme in dezinfekcije prostorov izvajalcem storitev na področju vzgoje, izobraževanja in znanosti (Uradni list RS, št. 204/21) se besedilo 5. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Standardni stroški na zaposlenega pri upravičencih iz 2. člena tega pravilnika znašajo 5 eurov mesečno, na udeleženca pa 1 euro mesečno.
(2) V obdobju, ko predpisi, ki urejajo ukrepe za omejevanje in preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2, ne določajo obvezne uporabe osebne zaščitne opreme za vse zaposlene, se vrednost standardnega stroška na enoto iz prejšnjega odstavka zniža za 40 %.
(3) V obdobju, ko predpisi, ki urejajo ukrepe za omejevanje in preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2, ne določajo obveznega samotestiranja, se vrednost standardnega stroška na enoto iz prvega odstavka tega člena zniža za 40 %.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
(določitev obsega sredstev) 
Obseg sredstev v skladu s spremenjenim 5. členom pravilnika se prvič določi za maj 2022 v juniju 2022.
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-77/2022/6
Ljubljana, dne 15. aprila 2022
EVA 2022-3330-0067
Prof. dr. Simona Kustec 
ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport

AAA Zlata odličnost