Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2022 z dne 15. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2022 z dne 15. 4. 2022

Kazalo

1124. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Jesenice« – UPB1, stran 3329.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18, 30/18 – ZSPDSLS-1, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 30. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Jesenice« – UPB1 (Uradni list RS, št. 26/11, 82/13, 49/16, 35/17, 39/18 in 69/19) in 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) je Občinski svet Občine Jesenice na redni 24. seji dne 31. 3. 2022 sprejel
O D L O K 
o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Jesenice« – UPB1 
1. člen 
V 11. členu se v 3. točki Balinišče Baza za parc. št. 74, k.o. Jesenice, dodajo parcelne številke, ki se glasijo:
»parc. št. 70/6, k.o. Jesenice
parc. št. 70/7, k.o. Jesenice
parc. št. 70/8, k.o. Jesenice
parc. št. 70/9, k.o. Jesenice
parc. št. 70/10, k.o. Jesenice
parc. št. 70/1, k.o. Jesenice, del parcele, ki obsega zemljišče okoli parcel št. 70/6, 70/7, 70/8, 70/9 in 70/10 in meji na parceli št. 70/5 in 72/2, vse k.o. Jesenice.«
2. člen 
V 11. členu se za 6. točko za parc. št. 1170/1, k.o. Jesenice, doda 7. točka, ki se glasi:
»7. Koroška Bela
parc. št. 302/27, k.o. Koroška Bela, južni del parcele, ki obsega polovico zemljišča
parc. št. 597/448, k.o. Koroška Bela
parc. št. 707/6, k.o. Koroška Bela
parc. št. 598/20, k.o. Koroška Bela.«
3. člen 
Vsi ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni v veljavi.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-11/2022-5
Jesenice, dne 31. marca 2022
Župan 
Občine Jesenice 
Blaž Račič

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti