Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2022 z dne 8. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2022 z dne 8. 4. 2022

Kazalo

1002. Spremembi Statuta Univerze v Ljubljani, stran 3057.

  
V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami, dopolnitvami in popravki) in Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 28/00, s spremembami, dopolnitvami in popravki) sta Senat Univerze v Ljubljani na seji dne 29. 3. 2022 in Upravni odbor Univerze v Ljubljani na seji dne 31. 3. 2022 sprejela naslednji
S P R E M E M B I   S T A T U T A 
Univerze v Ljubljani 
1. člen 
V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 4/17, 56/17, 56/17, 14/18, 39/18, 57/18, 66/18, 10/19, 22/19, 36/19, 47/19, 82/20, 104/20, 168/20, 54/21, 97/21, 159/21, 162/21, 163/21 – popr. in 202/21) se spremeni 56. člen, tako da se po novem glasi:
»Habilitacijska komisija ima največ 17 članov.
V komisiji so najmanj po en predstavnik s področja biotehnike, medicine in veterine ter najmanj po dva predstavnika s področja družboslovja, humanistike, naravoslovja, tehnike in umetnosti, ki jih predlagajo senati članic. Član habilitacijske komisije je tudi predstavnik študentov.
Člane habilitacijske komisije izvoli senat univerze za dobo štirih let.
Član habilitacijske komisije je redni profesor, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev v senat univerze.«
2. člen 
V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 4/17, 56/17, 56/17, 14/18, 39/18, 57/18, 66/18, 10/19, 22/19, 36/19, 47/19, 82/20, 104/20, 168/20, 54/21, 97/21, 159/21, 162/21, 163/21 – popr. in 202/21) se spremeni 133. člen, tako da se po novem glasi:
»Če je po študijskem programu predpisana izdelava pisnega zaključnega dela, ga mora študent predložiti v elektronski obliki, članica pa lahko določi tudi predložitev tiskane oblike. Ob predložitvi zaključnega dela mora študent s pisno izjavo potrditi, da je zaključno delo rezultat njegovega samostojnega dela, da je tiskani izvod, kadar obstaja, identičen z elektronskim, podati soglasje za uporabo elektronske oblike pisnega zaključnega dela študija za preverjanje s programsko opremo za preverjanje podobnosti vsebin in na univerzo neodplačno, neizključno, prostorsko in časovno neomejeno prenesti pravico reproduciranja, vključno s pravico shranitve v elektronski obliki, ter pravico dajanja pisnega zaključnega dela študija na voljo javnosti na svetovnem spletu preko Repozitorija Univerze v Ljubljani.
Senat univerze določi način in pravila za preverjanje podobnosti vsebine elektronske oblike pisnega zaključnega dela študija in ugotavljanje plagiatorstva ter pogoje za začasno nedostopnost vsebine pisnega zaključnega dela študija.
Zaključno delo se lahko sprejme in oceni, ko so za to izpolnjeni pogoji, predpisani s študijskim programom in pravili članice.
Tiskani izvod zaključnega dela, kadar obstaja, se hrani v knjižnici, elektronski izvod zaključnega dela pa v repozitoriju. Druge oblike zaključnega dela se hranijo na primeren način, v skladu s pravili članice.«
3. člen 
Ti spremembi začneta veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Prof. dr. Emil Erjavec 
predsednik UO UL 
Prof. dr. Gregor Majdič 
predsednik Senata UL 
rektor UL

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti