Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2022 z dne 30. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2022 z dne 30. 3. 2022

Kazalo

913. Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 2854 v naselju Predenca (parc. št. 487/1 in 484/2, k.o. 1208 Dol), stran 2634.

  
Na podlagi 127. do 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju: ZUreP-2) in 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 57/17, 54/19) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 21. redni seji dne 24. 3. 2022 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 2854 v naselju Predenca (parc. št. 487/1 in 484/2, k.o. 1208 Dol) 
1. člen 
Lokacijska preveritev z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 2854 se nanaša na zemljiške parcele št. 487/1 in 484/2, k.o. 1208 Dol, v Občini Šmarje pri Jelšah v velikosti 503,98 m2, ki ga določajo naslednje koordinate:
x
y
T1
119633.180
540628.410
T2
119634.130
540644.364
T3
119656.470
540648.111
T4
119653.132
540660.387
T5
119637.540
540660.310
T6
119627.967
540660.261
T7
119626.581
540629.050
2. člen 
Na delu zemljišča iz prvega člena tega sklepa se omogoči širitev obstoječega stavbnega zemljišča (posamične poselitve po 280. členu ZUreP-2, PNRP z oznako Ak), katere velikost je 4.990,47 m2 za gradnjo nove enostanovanjske hiše skladno z določili Odloka o OPN (Občinski prostorski načrt Občine Šmarje pri Jelšah, Uradni list RS, št. 55/18), ki se nanašajo na obstoječo posamično poselitev, ki s tem sklepom spreminja velikost in obliko.
3. člen 
(1) V skladu z osmim odstavkom 131. člena ZUreP-2, se sprejeti sklep o lokacijski preveritvi objavi v uradnem glasilu in evidentira v prostorskem informacijskem sistemu, ko bo vzpostavljen.
(2) Občina Šmarje pri Jelšah podatke o lokacijski preveritvi posreduje Upravni enoti Šmarje pri Jelšah in Republiki Sloveniji, Ministrstvu za okolje in prostor.
(3) Občina Šmarje pri Jelšah podatek o spremenjeni obliki in velikosti stavbnih zemljišč vnese v evidenco stavbnih zemljišč, ob naslednjih spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta pa spremembo ustrezno prikaže v grafičnem prikazu namenske rabe prostora.
V skladu s četrtim odstavkom 133. člena ZUreP-2, Občina Šmarje pri Jelšah vodi evidenco lokacijskih preveritev.
4. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 0321-0002/2022-8
Šmarje pri Jelšah, dne 24. marca 2022
Župan 
Občine Šmarje pri Jelšah 
Matija Čakš 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti