Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2022 z dne 30. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2022 z dne 30. 3. 2022

Kazalo

911. Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 2734 v naselju Bobovo pri Šmarju (parc. št. 293, 685/9, 232/1 in 232/2, k.o. 1189 – Bobovo), stran 2633.

  
Na podlagi 127. do 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju: ZUreP-2) in 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 57/17, 54/19) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 21. redni seji dne 24. 3. 2022 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 2734 v naselju Bobovo pri Šmarju (parc. št. 293, 685/9, 232/1 in 232/2, k.o. 1189 – Bobovo) 
1. člen 
Lokacijska preveritev z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 2734 se nanaša na zemljiške parcele št. 293, 685/9, 232/1 in 232/2, k.o. 1189 – Bobovo v Občini Šmarje pri Jelšah v velikosti 600,00 m2, ki ga določajo naslednje koordinate:
x
y
T1
122137.788
541118.496
T2
122137.671
541134.580
T3
122135.210
541132.440
T4
122125.470
541132.660
T5
122123.463
541132.510
T6
122123.550
541143.690
T7
122123.960
541151.270
T8
122124.220
541160.110
T9
122121.450
541166.120
T10
122119.553
541169.942
T11
122118.811
541177.209
T12
122118.173
541183.462
T13
122114.860
541191.620
T14
122112.061
541196.067
T15
122102.897
541192.818
T16
122120.710
541156.324
T17
122120.400
541143.640
T18
122120.900
541130.320
T19
122122.554
541118.526
2. člen 
Na delu zemljišča iz prvega člena tega sklepa se omogoči širitev obstoječega stavbnega zemljišča (posamične poselitve po 280. členu ZUreP-2, PNRP z oznako Ak), katere velikost je 5.631,78 m2 za gradnjo nove enostanovanjske hiše skladno z določili Odloka o OPN (Občinski prostorski načrt občine Šmarje pri Jelšah, Uradni list RS, št. 55/18), ki se nanašajo na obstoječo posamično poselitev, ki s tem sklepom spreminja velikost in obliko.
3. člen 
(1) V skladu z osmim odstavkom 131. člena ZUreP-2, se sprejeti sklep o lokacijski preveritvi objavi v uradnem glasilu in evidentira v prostorskem informacijskem sistemu, ko bo vzpostavljen.
(2) Občina Šmarje pri Jelšah podatke o lokacijski preveritvi posreduje Upravni enoti Šmarje pri Jelšah in Republiki Sloveniji, Ministrstvu za okolje in prostor.
(3) Občina Šmarje pri Jelšah podatek o spremenjeni obliki in velikosti stavbnih zemljišč vnese v evidenco stavbnih zemljišč, ob naslednjih spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta pa spremembo ustrezno prikaže v grafičnem prikazu namenske rabe prostora.
V skladu s četrtim odstavkom 133. člena ZUreP-2, Občina Šmarje pri Jelšah vodi evidenco lokacijskih preveritev.
4. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 0321-0002/2022-5
Šmarje pri Jelšah, dne 24. marca 2022
Župan 
Občine Šmarje pri Jelšah 
Matija Čakš 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti