Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2022 z dne 30. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2022 z dne 30. 3. 2022

Kazalo

907. Odlok o spremembah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Razkrižje, stran 2630.

  
Na podlagi tretjega odstavka 218. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2; Uradni list RS, št. 61/17, 175/20 – ZIUOPDVE, 199/21 – ZUreP-3, 20/22 – odl. US), Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme (Uradni list RS, št. 66/18), Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o načinu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr., 34/19, 199/21 – ZUreP-3) ter 14. člena Statuta Občine Razkrižje (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 41/21) je Občinski svet Občine Razkrižje na 19. redni seji dne 22. 3. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Razkrižje 
1. člen 
Spremeni se 4. člen Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Razkrižje (Uradni list RS, št. 173/21) tako, da se po novem glasi:
»Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem površine objekta (Dto) je na celotnem območju opremljanja enako in znaša Dpo = 0,3 ter Dto = 0,7.«
2. člen 
Spremeni se 6. člen Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Razkrižje (Uradni list RS, št. 173/21) tako, da se po novem glasi:
»Prispevna stopnja zavezanca (psz) znaša za:
– cestno omrežje 11 %,
– vodovodno omrežje 10 %,
– kanalizacijsko omrežje 20 %,
– javne površine 0 %.«
3. člen 
V 14. členu Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Razkrižje (Uradni list RS, št. 173/21) se za tretjim odstavkom dodata novi četrti in peti odstavek:
»(4) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se ne plača za gradnjo neprofitnih stanovanj in gradnjo posameznih vrst stavb, ki so v javnem interesu in katerih investitor je občina in so namenjene za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo in zdravstvo, muzeje, knjižnice, gasilske domove, opravljanje obredov in šport po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov.
(5) Ob oprostitvah v skladu s tem odlokom in drugimi veljavnimi občinskimi predpisi, mora občina oproščena sredstva v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-63/2021-5
Šafarsko, dne 23. marca 2022
Župan 
Občine Razkrižje 
Stanko Ivanušič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti