Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2022 z dne 30. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2022 z dne 30. 3. 2022

Kazalo

900. Sklep o pridobitvi lastninske pravice in statusa grajenega javnega dobra, stran 2624.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 21. redni seji dne 2. 3. 2022 sprejel
S K L E P 
o pridobitvi lastninske pravice in statusa grajenega javnega dobra 
I. 
Nepremičnina – parcela 871/7 katastrska občina 2169 Kranjska Gora predstavlja del odseka občinske ceste, ki je opredeljen v Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 108/20) kot JP (javna pot) 689621.
II. 
O pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena pri nepremičnini iz I. točke tega sklepa se po uradni dolžnosti izda ugotovitvena odločba, na podlagi katere se v zemljiški knjigi vpiše lastninska pravica Občine Kranjska Gora in zaznamba grajeno javno dobro.
III. 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati dan po objavi.
Št. 47805-4/2019-9
Kranjska Gora, dne 3. marca 2022
 
Župan 
Občine Kranjska Gora 
Janez Hrovat 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti