Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2022 z dne 23. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2022 z dne 23. 3. 2022

Kazalo

824. Pravilnik o določitvi usklajenih zneskov olajšav, enačbe za določitev olajšave in lestvice za odmero dohodnine za leto 2022, stran 2178.

  
Na podlagi petega odstavka 111. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19, 66/19 in 39/22) in 29. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 39/22) ter na podlagi podatka Statističnega urada Republike Slovenije minister za finance izdaja
P R A V I L N I K 
o določitvi usklajenih zneskov olajšav, enačbe za določitev olajšave in lestvice za odmero dohodnine za leto 2022 
1. člen 
Usklajeni zneski olajšav, določenih v prvem odstavku 112. člena, prvem in drugem odstavku 114. člena in v prvem odstavku 117. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19, 66/19 in 39/22; v nadaljnjem besedilu: ZDoh-2), za leto 2022 znašajo:
1. osebna olajšava za invalida s 100% telesno okvaro
18.188,61 eura
2. posebna olajšava za:
– za prvega vzdrževanega otroka
2.510,03 eura
– za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo
9.094,90 eura
– za vsakega nadaljnjega otroka se olajšava za prvega vzdrževanega otroka oziroma olajšava za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo poveča za:
– drugega vzdrževanega otroka za 
– tretjega vzdrževanega otroka za 
– četrtega vzdrževanega otroka za 
– petega vzdrževanega otroka za 
– vse nadaljnje vzdrževane otroke glede na višino olajšave za predhodnega vzdrževanega otroka za 
218,69 eura 
2.041,07 eura 
3.863,45 eura 
5.685,83 eura 
1.822,38 eura
– za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana
2.510,03 eura
3. olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje 
2.903,66 eura
2. člen 
(1) Usklajeni znesek skupnega dohodka iz tretjega odstavka 111. člena ZDoh-2 za leto 2022 znaša 13.716,33 eura.
(2) Enačba za določitev dodatne splošne olajšave v skladu s tretjim odstavkom 111. člena ZDoh-2 je za leto 2022:
zmanjšanje = 19.261,43 eura – 1,40427 x skupni dohodek. 
3. člen 
Usklajeni zneski neto letnih davčnih osnov iz prvega odstavka 122. člena ZDoh-2 ter ustrezno izračunani zneski dohodnine za leto 2022 znašajo:
Če znaša neto letna osnova v eurih
znaša dohodnina v eurih
nad
do
8.755,00
16 %
8.755,00
25.750,00
1.400,80
+
26 %
nad
8.755,00
25.750,00
51.500,00
5.819,50
+
33 %
nad
25.750,00
51.500,00
74.160,00
14.317,00
+
39 %
nad
51.500,00
74.160,00
23.154,40
+
45 %
nad
74.160,00
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1293/2021/11
Ljubljana, dne 22. marca 2022
EVA 2021-1611-0110
Mag. Andrej Šircelj 
minister 
za finance

AAA Zlata odličnost