Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2022 z dne 23. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2022 z dne 23. 3. 2022

Kazalo

790. Navodilo o določitvi načina izstavitve zahtevkov in rokov izplačil za financiranje dodatka in potnih stroškov zaposlenih zaradi začasne razporeditve zaradi nujnih delovnih potreb, stran 2135.

  
Na podlagi osmega odstavka 55. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP) minister za zdravje izdaja
N A V O D I L O 
o določitvi načina izstavitve zahtevkov in rokov izplačil za financiranje dodatka in potnih stroškov zaposlenih zaradi začasne razporeditve zaradi nujnih delovnih potreb 
1. člen 
S tem navodilom se določa način izstavitve zahtevkov in roki izplačil za financiranje dodatka in potnih stroškov zaposlenih zaradi začasne razporeditve zaradi nujnih delovnih potreb za izvajalce zdravstvene dejavnosti.
2. člen 
(1) Izvajalec zdravstvene dejavnosti Ministrstvu za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) izstavi zahtevek za financiranje potnih stroškov in dodatka v višini 20 odstotkov urne postavke osnovne plače zaposlenih v skladu specifikacijo, ki je objavljena na povezavi https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/za-izvajalce-zdravstvene-dejavnosti/.
(2) Zahtevek se izstavi prek Uprave Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP).
(3) Izvajalec zdravstvene dejavnosti hrani vso dokumentacijo, na podlagi katere uveljavlja povračilo sredstev za dodatke, in jo na zahtevo ministrstva predloži v sedmih dneh od prejema zahteve.
3. člen 
(1) Izvajalec zdravstvene dejavnosti prek UJP izstavi naslednje zahtevke:
– do 31. 3. 2022 za začasno prerazporeditev v obdobju od 1. 1. 2022 do 28. 2. 2022;
– do 31. 5. 2022 za začasno prerazporeditev v obdobju od 1. 3. 2022 do 30. 4. 2022;
– do 31. 7. 2022 za začasno prerazporeditev v obdobju od 1. 5. 2022 do 30. 6. 2022.
(2) Ministrstvo izvajalcem zdravstvene dejavnosti izvede plačilo zahtevkov v 30 dneh od prejema zahtevka.
(3) Zahtevki, izstavljeni po rokih, določenih v prvem odstavku tega člena, se obravnavajo in izplačajo skupaj z zahtevki naslednjega obdobja.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-52/2022
Ljubljana, dne 16. marca 2022
EVA 2022-2711-0027
Janez Poklukar 
minister 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost