Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2022 z dne 23. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2022 z dne 23. 3. 2022

Kazalo

788. Sklep o določitvi rokov za opravljanje izpitov in drugih obveznosti za dijake zaključnih letnikov v šolskem letu 2021/2022, stran 2134.

  
Na podlagi 5. točke prvega odstavka 105. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP) ministrica za izobraževanje, znanost in šport sprejme
S K L E P 
o določitvi rokov za opravljanje izpitov in drugih obveznosti za dijake zaključnih letnikov v šolskem letu 2021/2022
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se zaradi nemotenega izvajanja mature in omilitev ter odpravo posledic COVID-19 v zvezi s pridobivanjem in zaključevanjem ocen določa dodatni rok za opravljanje dopolnilnega ali popravnega izpita za dijake zaključnih letnikov, omejitve pri opravljanju dopolnilnega ali popravnega izpita, rok za ugotavljanje izpolnjevanja pogoja za opravljanje mature in rok za odjavo od mature.
2. člen 
(izpitni roki) 
(1) Ne glede na tretji odstavek 12. člena Pravilnika o šolskem koledarju v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/18, 9/20 in 67/21) dijak zaključnega letnika programov srednjega strokovnega izobraževanja, srednjega poklicno-tehniškega izobraževanja, gimnazij in dijak poklicnega ali maturitetnega tečaja opravlja izpit, s katerim popravlja negativno oceno letnika oziroma pridobiva manjkajočo oceno, 24. in 25. maja 2022.
(2) Dijak iz prejšnjega odstavka lahko opravlja največ en izpit, in sicer dopolnilni ali popravni.
3. člen 
(ugotavljanje izpolnjevanja pogojev) 
Ne glede na prvi odstavek 33. člena Pravilnika o splošni maturi (Uradni list RS, št. 29/08 in 40/11) in prvi odstavek 29. člena Pravilnika o poklicni maturi (Uradni list RS, št. 44/08, 9/09 in 40/11) dijak iz prvega odstavka 2. člena tega sklepa predloži ustrezno spričevalo šoli, kjer bo opravljal maturo, najkasneje dva dni pred začetkom izpitnega roka mature.
4. člen 
(odjava od mature in posameznega izpita) 
Ne glede na prvi in drugi odstavek 34. člena Pravilnika o splošni maturi ter prvi in drugi odstavek 30. člena Pravilnika o poklicni maturi se lahko dijak iz prvega odstavka 2. člena tega sklepa pisno odjavi od mature ali od posameznega izpita mature najkasneje dva dni pred začetkom izpitnega roka na šoli, na kateri se je prijavil.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen
(začetek veljavnosti) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-50/2022
Ljubljana, dne 9. marca 2022
EVA 2022-3330-0044
Prof. dr. Simona Kustec 
ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti